Lodde

(Mallotus villosus)   Capelin

Størrelse:  Sjelden over 19 cm

 

Biologi/fisket: Lodde er en laksefisk. Navnet lodde kommer av at hannen får en stripe av hårete skjell langs siden i gytetiden. I øst er den utbredt i området nord for polarsirkelen. I vest er den utbredt fra Jan Mayen, Island, Grønnland og vest i Davistredet og sørover til Maine(USA).  I Stillehavet finnes den fra Aleutene til Kamtsjatka. Denne pelagiske stimfisken svømmer i overflaten om natten, og finnes på større dyp om dagen. Den lever for det meste av krill, hoppekreps og marflo. Lodda blir kjønnsmoden i 2-4 år alderen og foretar da i  januar en gytevandring til gytefeltene. Det foregår også en del gyting senere på året, helst fra Øst-Finnmark og østover. Lodda i Barentshavet trekker da inn mot Kola-halvøya, Finnmark og vestover mot Troms. Her gyter den i mars-april på sandbunn mellom 5 –100 m dyp og temp. 2-4°C. Det meste av lodda dør etter gytinga. Torsken følger loddestimene, som dermed danner grunnlaget for torskefisket i Finnmark. Lodda er meget tallrik og er viktig føde for større fisk, hval, sel og sjøfugler. Urover sommeren og høsten vandrer den nord og østover for å beite på den rike planktonproduksjonen der, og trekker seg tilbake når vinteren setter inn. Lodda utgjør et viktig ledd i næringskjeden i kalde hav på den nordlige halvkule.  

 

Sesong: Vinter, vår og høst.Den er en av våre økonomisk viktigste fiskearter og eksporteres fersk og frosset til Japan og Russland. Lodderogn produseres på gytefeltene og eksporteres. Resten av lodda går til mel og olje. Reguleringene av loddebestanden har siden 1979 hatt som mål å sikre at minst 500 000 tonn får gyte. Fisket blir fordelt på Norge(60%) og Russland(40%).

 

Næringsinnhold: Den inneholder mye omega-3 fettsyrer og er rik på de fettløselige vitaminene A. og D. I tillegg har den høyt innhold av de vannløselige vitaminene B12 og pyridoksin.

 

Statistikk: Til høyre vises statistikk over fangst og gytebestand fra 1960 og frem til i dag

 

Til fiskeri.no             Til side om fiskeslag

Loddekart.jpg (52830 byte)

Utbredelse, beite- og gytefelt

09.14.Loddehal02.jpg (84015 byte)

 

Loddediagram.jpg (26724 byte)

Fangst og gytebestand

fritid fiske fiskeutstyr fiskeredskap fluefiske fiskestang båt GPS ekkolodd bruktbåt
 

website counter