Nordsjøsild:

North sea herring

Biologi/fisket: Nordsjøsilda tilbringer hele sitt liv i Nordsjøen. Den gyter om høsten fra Shetland og sørover langs østkysten av Skottland. Om høsten trekker den mot norskerenna der den overvintrer. Larvene driver sør og senere østover til oppvekstområdet som er mer på dansk område.

Til aldersbestemmelse brukes øresteiner (otolitter).  

 

Næringsinnhold: Sild er en ypperlig kilde til vitaminene A., D og B12.  Den er også rik på omega-3 fettsyrer. 

 

Reguleringer: Den biologiske grensen for gytebestanden av nordsjøsild er satt til 800.000 tonn. Så lenge gytebestanden er under dette nivået, anbefaler ACFM et lavt fiskeinnsatsnivå. EU og Norge har vedtatt i de siste årene lave kvoter (fiskedødelighet på 0,2 mot 0,8 i 1995). Videre er partene blitt enige om å begrense uttaket av småsild. EU har innført et nytt forvaltningsregime der de har en betydelig og effektiv kontroll av egne industritrålere. Man har derved blitt i stand til å begrense fisket etter ungsild betydelig. For 1999 ble partene enige om å ikke fiske mer enn 30.000 tonn småsild, og dette taket ser det ut som om man har greid å holde seg under. For 2000 ble Norge og EU enige om en konsumsild kvote på 265.000 tonn. I tillegg skal det kunne tas 36.000 tonn som bifangst i industritrålfisket. Forvaltningsstrategien for nordsjøsild, som partene ble enige om i 1997, gjelder fortsatt. Her heter det at fiskedødeligheten for voksen sild (2+) ikke skal overstige 0,25. Videre skal fiskedødeligheten på yngre sild ikke overstige 0,12. Dersom gytebestanden skulle bli mindre enn 1,3 millioner tonn skal det dessuten settes i verk spesielle tiltak for å få til en positiv utvikling i bestanden.

*

Gytebestanden er vel 900.000 tonn og beveger seg mot en Bpa på 1,3 millioner tonn.

Norske andeler i Nordsjøen og Skagerrak er 29% av TAC i Nordsjøen og 1/3 av denne kvoten for Skagerrak.

Kartet viser utbredelsesområde til nordsjøsilda.

Nordsjosildkart.jpg (73653 byte)

Nedenfor vises  fangst og størrelse på gytebestand fra 1960 til 2000.

Nordsjosilddiagram.jpg (38078 byte)

 

06.Sildekast06e.jpg (32996 byte)

Se bilder fra fisket

Til fiskeri.no

Til NVG-sild

Til side om fiskeslag

website counter