Rødspette

(Pleuronectes platessa)   Carrelet, Scolle

 

Størrelse:  Vanligvis 30-50 cm og ca. 1 kg.  Enkelte hunner kan bli opptil 100 cm og veie over 7 kg. Fargen på fisken (og spettene) varierer ut fra bunnforholdene. Det nedre bildet til venstre viser to helt ulike fargemønstre på samme art.

 

Biologi/fisket: Rødspetta kjennes med de mange rødaktige flekkene. Arten er tallrik i Nordsjøen fra fjæra ned til 250 m dyp. Den lever av bunndyr. Veksten avpasses ut fra næringstilgangen. Veksten er dårlig i sørlige Nordsjøen da det der er tette bestander av yngre årsklasser. Fisket skjer helst med garn og snurrevad, men den tas også som bifangst i trål. De viktigste gytefeltene er sør for Doggerbank. Enkelte stammer kan foreta lange gytevandringer. Til aldersbestemmelse brukes øresteiner (otolitter), men hos eldre fisk brukes gjellelokkbena.

 

Sesong: Juli-desember

 

Næringsinnhold: Rødspetta inneholder omega-3 fettsyrer og er en god kilde til vitamin B12 og de fettløselige vitaminene A og D.

 

 

 

Rodspettefoto.jpg (44076 byte)

 

FlyndrefiletRodspetter.jpg (44376 byte)

To rødspetter, hvorav bare den ene har røde spetter. 

Til fiskeri.no

 

Til side om fiskeslag

 

Filetering av flatfisk

under tema: Fritidfiske

 

fritid fiske fiskeutstyr fiskeredskap fluefiske fiskestang båt GPS ekkolodd bruktbåt

website counter