Blåkveite

(Reinhardtius hippoglossoides)    Greenland halibut

 

Størrelse: Opptil 120 cm

 

Biologi/fisket:

Blåkveite er en arktisk fisk som foretrekker kalde vannmasser. Den lever på 200-2000 m. dyp både ved bunnen og pelagisk. Merkeforsøk har vist at den kan foreta lange vandringer. Oppvekstområdene ligger mye grunnere og i kaldere vann enn gyteområdene. Den blir kjønnsmoden 6-8 år gammel og er da ca. 50 cm lang. De norske gytefeltene finnes hovedsakelig langs kontinentalsokkelen fra Vesterålen til Bjørnøya på 400-700 m dyp og oppvekstområdet er kystområdet rundt Svalbard. Egg og larver driver fritt i sjøen. Den kan bli over 1m lang og veie opp mot 20 kg. Blåkveita er en glupsk rovfisk og kostholdet er stort sett bleksprut og fisk.

*

Fisket foregår langs Eggakanten nord til Prins Karls Forland. Bestanden er i dag sterkt redusert dels på grunn av at mye yngel og ungfisk kommer med i rekefangstene ved Svalbard og dels ved tilsniking av tilleggskvoter. For å gjenoppbygge bestanden anbefaler ICES å redusere fangsten til under 11 000 tonn på den gytende bestand.

Nord for N62° blir det fisket i områdene I, IIb og IIa. Område IIa står for hele 70% av fangstene. Totalfangsten fra områdene vises i diagrammet.

 

Den andre bestanden i Nordøst-Atlanteren er ved Island/Færøyane. Den ser ut for å ha sitt gyteområde sør-vest av Island.

 

Høsten 1999 foretok fiskefartøyet "Loran" et tokt i regi av Fiskeridirektoratet i området rundt Hatton Bank. Der ble det påvist gode forekomster av blåkveite i et område mellom 57°30` til 57°40` N og 20° til 20°10` W. Her ble det tatt gode fangster med dypvannsliner på dybder fra 1300 til 1600 m. Største blåkveite veide 18,7 kilo mens gjennomsnittsvekten lå på 8,14 kg. Stor gjennomsnittsvekt tyder på en lite beskattet bestand og lav reproduksjon.

 

Sesong: Fiske hele året

 

Til aldersbestemmelse brukes øresteiner 

 

Næringsinnhold: Blåkveite gir et godt tilskudd av omega-3 fettsyrer og en god kilde til vitamin D.

*

blakveiteotolitt.jpg (15400 byte)

Ørestein (otolitt) fra blåkveite. Foto: Alsvåg og Mjanger. Havforskningsinstituttet.

 

 

blakveitkart.jpg (58080 byte)

Utbredelseskart

blakveitediagram.jpg (28101 byte)

 

blakveitediagram2.jpg (31947 byte)

Til fiskeri.no

Til side om fiskeslag

fritid fiske fiskeutstyr fiskeredskap fluefiske fiskestang båt GPS ekkolodd bruktbåt

website counter