Hyse

(Melanogrammus aeglefinus)  haddock

Størrelse:  Sjelden over 80 cm

 

Biologi/fisket: Hysa er lett å kjenne på den store svarte flekken under fremste ryggfinnen. Denne torskefisken finnes på begge sider av Atlanteren og i øst fra Portugal til Novaja Zemlja. Hysa er en bunnfisk som finnes på 40 – 300 m dyp. Den samler seg spesielt på gytefeltene til andre fiskeslag. Her beiter hysa på rogn. Ellers lever den av bunndyr, reker, småfisk og blekksprut. De viktigste gytefeltene til hysa er utenfor Midt-Norge, ved Sørvest-Island, Færøyene og i Nordsjøen.

Hysas vandringsmønster er foreløpig lite kjent. Den er en av våre viktigste matfisker.

 

Sesong: Hele året    

 

Hysa i Barentshavet: Nede til høyre vises kart over utbredelsesområdet til den nordlige hysebestanden. Videre følger statistikk over fangst og gytebestand fra 1950 til år 2000 for bestanden nord for 62°N

 

Fritidsfiske: Hysa er vanlig på dypt vann både langs kysten og i fjordene. Den tas på stang og snik, men dersom du vil ha litt mengder, er liner mest effektivt. Liner (m. 100 kroker) fås kjøpt ferdig laget. Egnet med makrell, kan du få mye spennende i dypet.

 

Næringsinnhold: Hysa er først og fremst en god proteinkilde, men den inneholder også en god del vitamin B12, pyrdioksin og selen, og har et gunstig forhold mellom natrium og kalium. 

 

Til aldersbestemmelse brukes øresteiner 

 

Hyseotolitt.jpg (16917 byte)

Slipt ørestein (otolitt) fra hyse. Foto: Alsvåg og Mjanger, Havforskningsinstituttet.

 

Til fiskeri.no

 

HysediagramNordsjo.jpg (28568 byte)

Fangststatistikk Nordsjøen

HysekartNordsjo.jpg (50052 byte)

Utbredelse Nordsjøen

 

HysekartBarents.jpg (45047 byte)

Utbredelse Barentshavet

Hysediagram.jpg (42860 byte)

Fangststatistikk Barentshavet

 

Hyseyngel.jpg (45158 byte)

Hyseyngel

  Til side om fiskeslag

fritid fiske fiskeutstyr fiskeredskap fluefiske fiskestang båt GPS ekkolodd bruktbåt

website counter