Laks

(Salmo salar)   Atlantic salmon

Størrelse: Opptil 150 cm, vekt opptil 35 kg

 

Biologi

Den kraftfulle, populære og ettertraktede fisken kan gjøre 3-4 m lange hopp når den forserer fosser og stryk i elvene.

Laksen gyter i ferskvann og lever det meste av sitt liv i havet. Gytingen skjer om høsten, og eggene ligger nedgravd i elvegrusen til klekking i april-mai. Etter 2-5 år i elva gjennomgår lakseungene en forandring som gjør dem i stand til å leve i saltvann. Denne prosessen kalles smoltifisering. Når lakseungene er blitt smolt forlater de elva og drar ut i havet. Der foretar den lange næringsvandringer, og vokser fort. Etter 2-4 år blir den kjønnsmoden og starter gytevandringen til sin barndomselv.

 

Sesong: Fredningsbestemmelser for laks begrenser sesongen.

 

Oppdrett av laks har hatt en eventyrlig utvikling i Norge siden gjennombruddet på 1970-tallet. Som kyst og eksportnæring har laksenæringen fått svært stor betydning for bosetting og økonomi i Norge. De senere år har næringen bidratt med nær 40 prosent av den samlede eksportverdi av norske fiskeprodukter. I 1999 ble det produsert laks for over 12 milliarder kr.  

 

Næringsinnhold: Laks er næringsmessig et glimrende produkt. Den inneholder mye omega-3 fettsyrer og er rik på de fettløselige vitaminene A. og D. I tillegg har den høyt innhold av de vannløselige vitaminene B12 og pyridoksin.

 

Mengde produsert oppdrettslaks: I 1990 ble det produsert 141 000 tonn oppdrettslaks. I 1999 hadde mengden øket til 410 000 tonn, og siden har det økt ytterligere.

 

Laksefoto.jpg (23402 byte)

 

Laksekart.jpg (36102 byte)

Utbredelse av laks

 

07.17.Laksefiske06b.jpg (50760 byte)

Se flere bilder fra laksefiske i elv

Til side om fiskeslag

Til fiskeri.no

fritid fiske fiskeutstyr fiskeredskap fluefiske fiskestang båt GPS ekkolodd bruktbåt

website counter