Lomre

(Microstomus kitt)   Lemon sole

*

Størrelse:  Danskene kaller den rødtunge, og i Norge går den også under navnet bergflyndre. Denne fargerike fisken er antakelig den vakreste av flatfiskene våre med sine utall av marmorerte fargespill på øyesiden. Lomra er en liten flatfisk, men den har en maksimumsstørrelse på ca. 65 cm, og da kan den nærme seg 1 kg. Hunnen blir størst.

 

Biologi: Lomra kan bli over 20 år, og du finner den helst på på grus - eller steinbunn fra 10 meters dyp og et par hundre meter nedover. Kroppen er ovalt formet, og hodet er lite i forhold til resten av fisken. Helt i front har den en liten trutmunn. Det glatte og glinsende skinnet på øyesiden gjør ikke bare fisken vakker; det betyr også at lomra er like sleip som de andre flatfiskene. Den tar lite, eller ingen føde til seg om vinteren.

 

Fiske: Lomra er en godt betalt fisk (bedre enn torsken), men størrelsen gjør at det må noen lomrer til før kiloene blir betydelig. Det er ikke noe spesialisert fiske på denne arten i Norge, men den tas som bifangst i trål, snurrevad og tidvis på garn. Fritidsfiskere kan få den i garn (troll- toggegarn) og i ruser. Lomra finnes langs hele Norskekysten.

 

Matfisk: Selv om denne fisken er liten, og ofte blir kastet ut på grunn av dette, er lomra en utmerket matfisk. Se her hvordan du kan tilberede fisken.

 

*

Til side om fiskeslag        Til fiskeri.no        Bruk av småflyndrer

 

*

Lomre.jpg (34221 byte)

Vår vakreste flatfisk. Det marmorerte mønsteret går ofte i brunt og rødt.

*

Lomrer.jpg (32074 byte)

To lomere, begge tatt på trollgarn på ca. 14 meters dyp.

:

website counter