Spermhval  (Physeter macrocephalus)

Spermhval

 

Spermhvalen er den største av tannhvalene. De største hannene kan bli mellom 15 og 20 meter lange, og de veier da gjerne over 40 tonn. Hodepartiet er butt, og det opptar en tredjedel av korppslengden. 

 

Spermhvalen finnes både i Atlanterhavet og i Stillehavet (temperert- og tropisk farvann).

 

Levesett

Mange tannhvaler lever sammen i familiegrupper, mens spermhvalen er mer individualistisk. Hannene vandrer alene på det store havet, mens hunnene holder sammen i grupper, gjerne i tropiske strøk. 

 

Om vinteren søker hannene mot varmere farvann der de også kurtiserer hunnhvalene. 

 

Byttedyr

Som for øvrige tannhvaler, er fisk en viktig matkilde, men også blekksprut blir godt beskattet av spermhvalen. Hvalen dykker vanligvis ned mot 1000 meters dyp på sin jakt etter blekksprut, men det er registrert dykk ned til 2000 meter. Under sine dykk lager hvalen sekvenser med klikkelyder. Det antas at resonans fra disse lydene hjelper hvalen med å lokalisere byttedyrene - en form for ekkolodd.

 

Reproduksjon

Spermhvalen blir kjønnsmoden når den er omlag 9 år gammel (+ -). Hunnene føder bare en kalv hvert tredje år. I tidligere tider ble spermhvalen beskattet på grunn av hvaloljen. I Norge er denne hvalarten totalfredet.

 

 

Til side om fiskeslag

 

En spermhval i overflaten for å blåse ut og innta ny luft. Oksygenet blir tatt godt vare på, og den foretar imponerende dykk ned mot 2000 meters dyp. Foto: Ole Bernt Gammersæter.

Hvalblåst fra spermhval. Under ser vi et klassisk, men likefult imponerende, syn idet en spermhval dykker ned i dypet.  Foto: Ole Bernt Gammersæter.

 

Les også om spekkhuggere

 

 

Film: Spermhval

 

Til fiskeri.no

 havfiske fiskestang fiskemat laks omega-3

website counter