Ål 

(Anguilla anguilla)      Eel

 

Størrelse: Hunn opptil 150 cm. Hann opptil 50 cm.

 

Biologi/fisket: Vi regner med at fiskene hører hjemme der de gyter. Derfor kan vi regne laksen med blant ferskvannsfiskene, trass i at de lever en stor del av livet i havet. På samme måte regner vi ålen til saltvannsfiskene fordi den gyter i havet. Likevel tilbringer de fleste ål største delen av livet i ferskvann. Ålen gyter i Saragassohavet utenfor Florida i mars - april. Det tar larvene nesten 3 år å drive med strømmen over Atlanterhavet til oppvekstområdene mot Europa. I mellomtiden utvikler den seg til en gjennomsiktig glassål, ca. 7 cm lang. Den søker så inn i brakkvann og opp i elver og bekker og vil etter en tid forandre farge til gulål. Der lever den av makk, skjell, tanglopper, reker osv. Når den nærmer seg kjønnsmodning etter ca. 8 år endrer den igjen farge og blir til blankål med svart rygg og sølvskinnende buk. Øynene blir store og hodet spisst og den slutter å spise. Det viser seg at brakkvannsålen utvikler seg til hanner (ca. 40 cm) og ferskvannsålen til hunner (ca. 70 cm). I sept.-okt. vandrer den ut i havet og forsvinner fra kysten. Hvordan ålen når Sargassohavet vet man i dag ingen ting om. Man antar at den svømmer i en dybde der det er minst motstrøm. Ålen er seiglivet og kan oppholde seg i lang tid på det tørre og leve i opptil 4 år uten å innta føde. Det norske ålefiske er beskjedent sammenlignet med vår lange kystlinje. Lengre sør i Europa fanges den også som glassål, og der har ålen blitt overbeskattet. Om forskning på ålen og dens livssyklus kan du lese mer om her. Mer om fritidsfiske etter ål kan du lese om i Kystbloggen.

 

Sesong: Hele året i ferskvann, men langs kysten fanges den i sommerhalvåret.

 

Anvendelse: Ål omsettes som fersk og røkt og regnes av mange som en delikatesse.

 

Næringsinnhold: Ålen inneholder store mengder omega-3 fettsyrer og A-vitaminer.

Til fiskeri.no          Til siden om fiskeslag

 

Aalkart.JPG (23036 byte)

Utbredelse

 

 

aalfoto.JPG (42937 byte)

 

website counter