Brisling

 (Sprattus sprattus)     Sprat

Størrelse: Opptil 20 cm  

 

Bilologi: Brislingen ligner silda, men er betydelig mindre og kan lett forveksles med småsild. Det som særmerker brislingen er at den har skarpe v-formede skjell i buken. Det er en pelagisk fiskeart og opptrer i stimer. Tidlig om våren begynner brislingen å søke næring i de øvre vannlag, for det meste raudåte. 

Den gyter første gang 2 år gammel og 12 cm. Gytingen foregår i porsjoner i tidsrommet april-juni på de store gytefeltene i Skagerrak og Kattegat. Eggene driver fritt nær overflaten og kommer inn langs kysten.

 

Utbredelse: Mesteparten av kystbrislingen stammer fra disse feltene og noe fra Oslofjorden og andre fjorder i Sør- og Vestlandet. Om vinteren holder den seg ned på 150 m dyp og beveger seg lite. De fleste dør i 4-års alderen og 15 cm lang og de eldste blir ca. 6 år og 18 cm lang.

 

Fiske: Juli - oktober

Fangstingen hos oss foregår i fjordene fra Oslofjorden til Trondheim. Brislingen blir tatt med not, og fangsten må stå i lås en stund for at tarmen skal tømmes. Den blir lagt ned hermetisk.

Det drives også fiske etter havbrisling i Nordsjøen. I den østlige delen av område IVb blir det meste av fangstene tatt. Dette er også oppvekstområdet for nordsjøsild. I dag blir området regulert slik at innblanding med 1-årig nordsjøsild i fangstene blir et minimum.

 

Næringsinnhold: Brisling inneholder vitaminene A., D og B12.  Den er også rik på omega-3 fettsyrer.  

 

Til fiskeri.no

08.04.Brisling03a.jpg (72123 byte)

Brisling. Se bilder fra brislingfisket

brislingkart.jpg (52166 byte)

Utbredelseskart

 

brislingfoto.jpg (10593 byte)

 

brislingstatestikk.jpg (32240 byte)

Statistikk

Til siden om fiskeslag

fritid fiske fiskeutstyr fiskeredskap fluefiske fiskestang båt GPS ekkolodd bruktbåt

website counter