Brugde

(Cetorhinus maximus)     Basking shark

 

Biologi: Brugda er normalt mellom 8 og 10 m. lang; unntaksvis 13,7m, og fisker på flere tonn er ikke sjeldne. Brugda er en fredelig hai på jakt etter plankton, og den viser seg derfor nær overflaten tidlig om våren. Den svømmer da med gapende munn og siler ut planktonet fra vannmassene i gjellegitteret. En voksen brugde filtrerer ca. 2000 m3 vann i timen. Brugda foretar lange periodiske vandringer alene, men også i flokker. Hos oss trekker den inn mot nordlige Nordsjøen og Norskehavet om våren og sommeren. Om høsten går den inn mot Norskekysten før den trekker tilbake i dyphavet der den overvintrer. Man vet ikke hvordan den overvintrer, men man antar at den holder seg mye i ro og tærer på leveren.

*

Brugda er svært lite fruktbar. Den blir kjønnsmoden ca. 4 år gammel og går drektig i vel to år før den føder opptil 6 unger i kullet, hver på 1,5 m lengde. 

 

Fisket: Brugda har vært fanget på grunn av leveren som kan utgjøre hele 25% av totalvekten. Oljen fra leveren har spesielle smørende og avkjølende egenskaper ved ekstremt høye temperaturer. En periode ble også finnene tatt og eksportert til Japan.

Da brugda formerer seg langsomt, er den følsom for beskatning. I dag er bestanden liten og det norske fisket er gått over i historien. I 2006 kom et forbud mot norsk fangst av brugde i norsk- og internasjonale farvann. 

*

brugdekart.jpg (42795 byte)

Til fiskeri.no

Se brugde på film

Brugdefangstens historie

Brugdebilde2.jpg (44607 byte)

Alt om brugde

Til siden om fiskeslag

fritid fiske fiskeutstyr fiskeredskap fluefiske fiskestang båt GPS ekkolodd bruktbåt

website counter