Reker

(Pandalus borealis)   Deep-water prawn

 

Biologi og fangst: Rekene finnes på grunt vann langs norskekysten, i de dype fjordene, og langs bunn utenfor kysten. I disse områdene finnes det om lag 50 ulike arter reker, men det er den røde dypvannsreka som fangstes og omsettes hos oss. Den liker seg best i kaldt vann og kan enkelte år være helt forsvunnet fra rekefelt i sør, noe som oftest har sammenheng med at temperaturen er blitt for høy.  

*

Dypvannsreka blir først hann, og når den er 2 ½  - 4 år  skifter den kjønn til hunn. Den parrer seg om høsten, og hunnreka bærer rognen under bakkroppen vinteren igjennom.  

*

Reketråling foregår langs kysten og i fjordene med mindre fartøy. I Nordsjøen opererer helst litt større fartøy. Rekefisket i Barentshavet, ved Svalbard og Grønnland drives av store trålere. I Svalbardsonen er fisket regulert ved antall trålere og antall effektive fiskedager.

 

Sesong:  Hele året. Diagrammet øverst til høyre viser samlet fangst i område I og II.  

Størrelse: 10-12 cm

 

Næringsinnhold: Reker er en god kilde til vitamin B-12 og inneholder også en god del av de fettløselige vitaminene A, E og D. Rekene er i grunn best på smak i vinterhalvåret, men markedet vil helst ha rekene i sommerhalvåret!!

*

rekediagram.JPG (18697 byte)

Fangst av reker

 

 

 

04.21.Rekesortering04d.jpg (73583 byte)

 

 

 

Til fiskeri.no

 

Til side om fiskeslag

 

website counter