Sjøkreps

(Nephrops Norvegicus)

Sjøkreps:

Sjøkreps kalles ofte jomfruhummer, og er nært beslektet med hummer, men er mye mindre. Det meste av maten sitter i halepartiet. Den velsmakende krepsen minner litt om både reker og hummer på smak. Minstemålet er 13 cm, og den er sjelden over 21 cm. Det er fangst på sjøkreps hele året, men kvaliteten er best de kalde vintermånedene. Sjøkrepsen er vanligst på dyp mellom 80 og 150 meter. 

*

Redskap og fiske

I Norge foregår et begrenset fiske etter sjøkreps med teiner. Fangstfeltene er små, og er begrenset på grunn av at sjøkrepsen er svært kresen på bunnforholdene. Krepsen lever i hulrom i bunnsedementene, og må derfor ha en type leirbunn som er porøs og myk nok til å grave i, samtidig som den er fast nok til at krepsen ikke risikerer at hulene raser sammen. Mange av feltene finnes i fjorder og nær kysten. Teinefanget sjøkreps betales som regel bedre enn trålfanget kreps, og enkelte oppkjøpere ønsker kun teinefanget kreps til noen av sine kunder. De som har drevet teinefiske oppdager fort at de lokale bestandene er svært ømfintlige når det gjelder beskatning. Fiskerne flytter seg derfor mellom ulike felt slik at bestandene får en sjanse til å bygge seg opp. Teinefiskerne driver dermed en privat regulering av bestandene slik at ressursgrunnlaget ikke ødelegges av overbeskatning. Det må da nevnes at hver enkelt fisker gjerne har sine "private" felt, og at disse respekteres blant øvrige fiskere.

Danskene har lang tradisjon med fiske etter sjøkreps. På 1990-tallet opptok også mange norske trålere (reketrålere og nordsjøtrålere) et slikt trålfiske. Den godt betalte krepsen ble et kjærkomment alternativ for mange trålere. Mange spesialiserte danske trålere pakker krepsen ombord. I 2002 ble det klart at tillatelse til å tråle etter sjøkreps skulle følge nordsjøtråltillatelsen. Trålerne beskatter sjøkrepsen i Skagerrak, Kattegat og i flere deler av Nordsjøbassenget. Mer om sjøkrepsfiske for fridtidsfiskere kan du lese om i Kystbloggen.

06.08.Krepseteine06e.jpg (48672 byte)

 

Se bilder fra teinefiske

 

Sjokrepsbiologifoto.jpg (33454 byte)

Sjøkreps

 

 

SjokrepsFoto2.jpg (75657 byte)

fangst fra teiner

 

 Til fiskeri.no

 

Til side om fiskeslag

 

fiskeredskap, krabbeteiner, skalldyr, sjømat

website counter