Størje / Makrellstørje

(Thynnus thynnus)    Bluefin tuna

 

Størrelse: Opptil 3 m og 500 kg

 

Sesong: Juli-oktober

 

Biologi: Størja blir kjønnsmoden 4 år gammel og er da over 1 m lang. Den østlige komponenten trekker inn i Middelhavet i mai-juni for å gyte. Eggene blir klekt på 2 dager til 4 mm lange larver som vokser fort. De trekker ut av Middelhavet allerede om høsten og våren året etter og går på næringsvandring nordover langs kysten av Portugal til nordkysten av Spania i Biscaia. Der foregår et stort fiske etter ung størje på 1-2 år. Etter hvert som den blir eldre trekker den lengre nordover om sommeren på næringsvandring. Størje fra 4 –15 år har besøkt norskekysten fra Oslofjorden til Troms i uminnelige tider fra juli –oktober. De største svømmer fortest og vandrer lengst. Den jakter på stimfisk som sild og makrell. I dag er jakten på småstørja intens grunnet skyhøye priser. Størja blir oppfisket før den når den størrelse den må ha for at den kan foreta vandringer til Norskekysten.

 

Den vestlige komponenten gyter i Mexico-golfen, og de største kan foreta næringsvandring over Atlanteren til Norskekysten. I Norge ble fisken fanget med harpun og snurpenot og var et av våre viktigste fiskerier spesielt på 1950- tallet. Størja var en vanlig gjest frem til slutten av 1970-tallet, men det ble stadig færre fisk som fant veien til Norskekysten. I 1986 var dette fisket historie.

 

Les historien om størjefisket

*

 

Storjefoto1.jpg (10576 byte)

Se film fra størjefiske

Storjefoto9.jpg (60005 byte)

Til fiskeri.no 

Til "Alt om størje"

Til siden om fiskeslag

 

fritidsfiske, fiskeutstyr, fluefiske, friluftsliv

website counter