Strandsnegl

(Littorina Littorea)

 

Biologi: Strandsneglen er vanlig langs hele kysten, og den kan opptrer i store mengder der vannet ikke er for opprørt. Den lever i strandsonen og ned til 50 meters dyp. De største forekomstene finnes i beltet mellom flo og fjære og ned til 1 meters dyp. 

Strandsneglen ligger ofte tørt (på stein og fjell) og kan overleve i flere dager uten å tørke inn. Den tette forekomstene i øvre del av strandsonen, gjør den lett tilgjengelig for høsting. I Storbritannia høstes store mengder strandsnegl for eksport til Frankriket, Spania og andre land i Mellom- og Sør-Europa. Normal størrelse er opp til 3 cm, men enkelte eksemplar når 4 cm. Sneglen beiter på alger, enten direkte på storalger (tang og tare) eller på alger som vokser på stein og berg. Veksten er størst om våren og sommeren. Om vinteren er sneglen lite aktiv. Fargen varierer sterk, men de fleste domineres av en mørk grunnfarge.

Høsting - beskatning: Strandsneglen blir ikke beskattet i Norge til tross for vår lange kystlinje og rike forekomster. Fra Sørlandet har det foregått en viss eksport i sommermånedene. Utfordringene knytter seg til det norske lønns- og kostnadsnivået. Polske plukkere er derfor benyttet til sanking av strandsnegl på Sørlandet. Ved overgangen til 2003 arbeidet flere personer med å etablere en eksportskanal til Spania og å organisere plukking langs Vestlandskysten. Ulike høstemetoder ville bli forsøkt for å forsøke å finne mer effektive (tidsbesparende) måter å sanke sneglene. I 2005 ble disse forsøkene stanset av et komplisert regelverk som krevde gifttesting på lik linje med høsting av skjell. Dette ble umulig å finansiere ettersom plukking skjer på et utall lokaliteter over store områder.

Som mat: Vil du smake på strandsneglen, kan du prøve å koke den i krydret vann i en halv time. De kokte sneglene trekkes ut av skallet med en tynn og spiss gjenstand (eksempelvis tannpirker eller synål). På sneglens fot har den en hard hinne som lett skyves bort. Deretter; spis og føl deg fransk. Det finnes forøvrig mange ulike varianter når det gjelder tilberedelse.

strandsneglfoto1.jpg (69010 byte)

Strandsnegl under vann

 

 

 

strandsneglfoto2.jpg (64054 byte)

Strandsnegl

 

Til side om fiskeslag

 

Til fiskeri.no

website counter