"Alkana" av Torvastad (Karmøy). Bilder fra ulike fiskerier.
AlkanaFoto2.jpg (33669 byte) alkana19.JPG (37910 byte) alkana22.JPG (35544 byte) alkana21.JPG (36009 byte)

Bildet øverst på denne siden viser "Alkana" med storkast av størje i 1952. Innenfor ligger "Røver" som kom til assistanse da det viste seg at kastet var for stort til å fraktes på en kjøl. I rekken under vises først et bilde av levering av størje i 1950 hos Iglo fryseri i Haugesund. Dette var første størjefangsten til "Alkana". Resten av bildene over, er antakelig fra 1952-1953. Frem til og med 1954 var mye av størja som ble tatt på Vestlandet "liten" (50-100 kg), og under det spesielle fisket i Oslofjorden i 1954 ble det tatt fisk helt ned i 20 kg.

AlkanaFoto1.jpg (38206 byte) AlkanaNy5.jpg (30232 byte) Alkana15.JPG (37690 byte)
Alkana9.JPG (24232 byte) AlkanaNy4.jpg (25459 byte) AlkanaFedje.jpg (36075 byte)

De to rekkene over viser bilder tatt i 1954-1955. "Alkana" hadde da fremdeles nota midtskips, og av bildene ser man at not går ut, og not hales foran styrehuset. Vi ser også et bilde fra størjefeltet og et bilde av Fedje havn der deler av størjeflåten ligger inne. Bjellandfabrikken sees til venstre i bildet. Nedenfor vises tre bilder av størje i nota.

AlkanaNy6.jpg (53368 byte) AlkanaNy3.jpg (53880 byte) AlkanaNy7.jpg (53075 byte)

Da er vi kommet til slutten av 1950-tallet, og litt ut på 1960-tallet. Her ser vi motiv av styrehus, størje på dekk, og mannskap. Vi ser at båten nå har fått nota bak på hekken med egen notbinge. Bildene på rekken nedenfor er tatt på 1960-tallet og viser sterke og trøtte karer som sløyer størje til langt på natt, og haler not. Vi ser at størjene blir stadig større (gjennomsnittlig), og på 1970-tallet var 300-400 kg. vanlig. Siste bildet viser ei brugde som er harpunert fra "Alkana". I 1956 ble det montert brugdekanon på baugen. Dermed kunne båten drive et kombinert størje- og brugdefiske om sommeren. Alle bilder på denne siden er utlånt av Harald, Kjell og Oddvar Hausken.

AlkanaNy1d.jpg (35667 byte) Alkana8.JPG (37181 byte) AlkanaNy2.jpg (31853 byte) Alkana2.JPG (35682 byte)
AlkanaNy8.jpg (36529 byte) AlkanaNy9.jpg (42835 byte) AlkanaNy1a.jpg (41289 byte) Basking shark 1.JPG (42321 byte)

De foreløpig siste bildene på denne siden, viser "Mary Ann", også den fra Torvastad. Denne båten var følgefartøy for "Alkana", men på slutten av 1960-tallet, ble nota tatt over på "Mary Ann" som her ligger med kast. "Alkana" overtok rollen som følgefartøy. Neste bilde viser tønna i mastetoppen. Denne utkikksposisjonen var viktig både under størjefisket og brugdefangst. Mer om størjefiske kan du lese om under "Alt om størje og størjefisket" og mer om brugdefangst finner du på "Alt om brugde og brugdefangst".

AlkanaNy1b.jpg (34362 byte) AlkanaNy1c.jpg (26523 byte)

Sild og tobis

Vintersildfiske var viktig også for "Alkana" og andre båter fra Karmøy. På bildene nedenfor ser vi arbeid med sildegarn, antakelig i siste halvdel av 1950-tallet. De to siste bildene, viser et spesielt fenomen som - år om annet - inntraff langs kysten. Mer om silda kan du lese om under "Sildas mysterier" på fiskeri.no. Bildene ble tatt i 1965 da "Alkana" var på størjefiske. Store mengder tobis inntok kysten, og "Alkana" byttet not for noen dager for å fiske tobis.

AlkanaSild1.JPG (45422 byte) AlkanaSild2.JPG (39694 byte) AlkanaSild3.JPG (38484 byte) AlkanaSild4.JPG (51322 byte)
AlkanaSild5.JPG (54948 byte) AlkanaSild7.JPG (58196 byte) Alkana1c.JPG (41872 byte) Alkana2c.JPG (38436 byte)
Tilbake til Diverse       Til fiskeri.no