"Alkana" av Torvastad

"Alkana" var hjemmehørende i Trovastad på Karmøy. Den ble bygget i 1942 og senere forlenget til 53 fot. Øverst til høyre leverer "Alkanas" sin første størjefangst til Iglo fryseri i Haugesund 1950.

På neste bilde ser vi at båten (R-105-T) har fått nytt styrehus. Foto tatt i 1955 under størjefisket. Mannskapet er samlet på nota som lå foran styrehuset. Båten deltok også på sildefiske (garn).

Tredje bilde viser "Alkana" med stort størjekast i 1952. Notlaget fikk hjelp av "Røver" for å berge all fisken.

Fotos utlånt av Harald Hausken

 

Siste bilde til høyre viser båten ca. 1965, fremdeles aktiv på størjefiske. Året etter overtok "Maryann" størjenota og "Alkana" ble følgefartøy. "Alkana" har også en lang historie som taretråler. Foto: Oddvar og Kjell Hausken. Noen flere bilder av båten kan du se under Observasjoner i juli 2007.

 

Til fiskeri.no        Til Alt om størjefiske     Tilbake til "Diverse"

 

 

AlkanaFoto2.jpg (33669 byte)

Størjelevering 1950

AlkanaFoto1.jpg (38206 byte)

 

AlkanaFoto3.jpg (25212 byte)

Størjekast 1952

AlkanaFoto4.jpg (40916 byte)