Merking av kveite
kveite merkfoto3.jpg (27347 byte) kveite merkfoto4.jpg (27362 byte) kveite merkfoto9c.jpg (50431 byte) kveite merkfoto9g.jpg (128971 byte)

Over og under ser du Torstein Halstensen i aksjon. Her er det fangst og merking av kveite som er tema, og Torstein er av de få som kan finne kveiter "på bestilling". Kveita er en sårbar art, delvis på grunn av at bestand er liten; noe som medfører begrenset evne til reproduksjon, og delvis på grunn av de sterkt avgrensede gytefeltene som gjør den lett å fange (og å fiske opp). Torstein forteller at kveitene tilbakelegger enorme distanser for å komme til gytefeltene. Dessverre ble de fleste gytefeltene funnet for mange år siden. Fisker en effektivt på en slik plass, vil en ta ut mye fisk på kort tid, noe som resulterer i raske penger og dernest vil kveitene forvinne fra denne plassen (oppfisket).

kveite merkfoto9d.jpg (35728 byte) kveite merkfoto2.jpg (27279 byte) kveite merkfoto8.jpg (71492 byte) kveite merkfoto9b.jpg (61423 byte)

Bildene på denne siden viser noen av de kveitene som er blitt merket. Torstein forteller at det fra 2003 og frem til nå (2007) er blitt merket rundt 100 kveiter. Dette er et prosjekt sammen med Cathrine Michalsen fra Havforskningsinstituttet. Største fisken som ble merket var 100 kilo. De fleste kveitene er under 15 kilo. Prosjektet har ikke fått midler, så all fisk som har gått i havet igjen måtte Torstein ta for egen regning. Med dagens kveitepriser blir det store summer med kveite som er  "kastet på sjøen". Ca 10 av kveitene er så langt gjenfanget, og posisjon og størrelse er innlevert. Noen har hatt noen fantastiske vandringer mens andre er utrolig stasjonære. Det ble heldigvis gitt midler til å satellittmerke 5 kveiter ( i 2003), og fra disse ble det gitt mye spennende kveitedata. Kveitebestanden er heldigvis på vei opp nord for Stad, men i sør ser det fremdeles svart ut. Torstein tror at hovedårsaken til oppsvingen i nord er at reketrålerne har tatt i bruk rist. Torstein har også et håp om at det samme skal skje i sør.

kveite merkfoto1.jpg (49696 byte) kveite merkfoto7.jpg (62780 byte) kveite merkfoto5.jpg (60333 byte) kveite merkfoto9f.jpg (59534 byte)
kveite merkfoto9e.jpg (37534 byte)

Historien om det norske kveitefisket kan du lese her.

Litt om kveitas biologi finner du her

Fangst av levende kveite for oppdrett ser du her

En god kveitehistorie fra Torstein ser du her

kveite merkfoto9.jpg (46968 byte)

Det har lenge vært forbudt med kveitegarn i gytetiden. Men i dag kan en bruke breiflabbgarn i stedet. Torstein forteller at det har vært tilfeller der skjult kveitefiske har funnet sted med disse garna. Breiflabbgarna tar normalt ikke de aller største individene så det er hannfisken og de små hunnkveitene som beskattes hardest. Dette var merkbart da Torstein tok disse kveitene på gytefeltet. Kun store hunner i motsetning til normalt. I gamle dager gikk det oftest mange hanner for hver store hunn som kom. I alt arbeidet med merkingen, vil Torstein nevne at han også har fått god hjelp av Jon Henneli, Hans Harald Storli, Roy Hansen, Sigfred Kvellestad og Arve Frivik.

Til fiskeri.no

website counter