Svartskate - en sjeldenhet 

Svartskaten er en sjelden fisk. I likhet med andre skater, svømmer den ved hjelp av de store brystfinnene som har vokst sammen med hodet. Finnene virker dermed som store vinger når den beveger seg. Svartskaten hører med til familien "Egentlige skater" (Rajiae) og har fått de latinske navnene; Raja nidarosiensis (Collet 1881) og Dipturus nidarosiensis. Siste del av navnet kan forklares med at den første gang ble oppdaget i Trondheimsfjorden (Nidaros). Svartskaten kan bli opptil to meter lang (hannene litt mindre) og den ligner på storskate. Den er også kjent fra Scottland og Irland der den går under navnet "Norwegian Skate" - til tross for at den er mer vanlig i Storbritannia. Det ble også fanget et eksemplar i Kattegat mellom Skagen og Sverige i 1928.

 

Sjelden fisk

Vi vet lite om svartskaten, men så er det sjelden man får anledning til å studere dem. Svartskaten holder seg på avgrensede områder, og det er uvisst hvor mange slike små populasjoner det finnes langs kysten. Det er ikke mange som vet hvor den oppholder seg, og Torstein Halstensen er kanskje den eneste som kan lokalisere dem.

- Jeg har funnet en plass på Vestlandet der jeg har fått svartskate ved to anledninger. Hver gang har jeg fått fire-fem stykker. Svartskatene lever på store dyp, og jeg har fått dem i forbindelse med lokalisering av kveiteområder. Eksemplarene jeg har fått har ligget på 20 - 30 kilo. Det kan nevnes at jeg har fått både kveite og svartskate på samme line, og det kan tyde på at begge arter trives i samme biotop. Jeg ble ganske overrasket første gang jeg fikk dem. Hadde aldri hørt om fisken før, men fant senere ut at det var svartskate, og at den var oppdaget i Trondheimsfjorden, forteller Halstensen

Sportsfiske

Mange sportsfiskere drømmer om å få den sjeldne fisken på kroken. Problemet er at skata er sjelden, og at den kun finnes på svært avgrensede områder:

- Første gang jeg fikk svartskate merket jeg en av fiskene. Neste gang jeg var på samme plass, fikk jeg beviselig samme fisken. Dette tyder på at de er svært stedsbundne. Fisken jeg merket veide 23 kilo. Det sies, at det - for lenge siden - ble tatt ei svartskate på ca. 80 kg. i Trondheimsfjorden. Også den gang på kveiteliner. Jeg har god kontakt med andre fiskere, men har ikke hørt om andre som har fått svartskate, forteller Halstensen.

Forblir hemmelig

Halstensen kunne lett blitt den første som tok svartskate på stang i Norge, eller han kunne blitt en godt betalt veiviser for sportsfiskere. Likevel ønsker Halstensen at svartskate-plassen ikke skal gjøres allment kjent.

- Nei, jeg har ikke lyst til å avsløre plassen. Jeg er blitt spurt ved et par anledninger, men jeg føler et visst ansvar ved å forvalte den informasjonen jeg sitter inne med. Alle skatene jeg har fått, har jeg sluppet ut igjen. For meg representerer de en verdifull og sjelden del av kystens mangfold. Hvis jeg offentliggjør området, vil det garantert ikke gå lang tid før feltet er tømt. Det ville gitt spenning og oppmerksomhet til et par personer, men jeg er redd for at det skal svært lite til før slike små bestander blir nedfisket - og vi risikerer faktisk at den blir helt utryddet fra lokaliteten. Skulle jeg tatt med et eksemplar til lands, måtte det i så fall ha vært på oppdrag fra et akvarium. I så fall er det mulig at en taushetsbelagt sportsfisker kan få "æren" av å hale opp fisken, avslutter Halstensen.

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen

 

svartskate04.jpg (121902 byte)

Svartskate01.jpg (70131 byte)

Svatskate02.jpg (63488 byte)

Bilder av svartskate. Fotos utlånt av Torstein Halstensen.

Svatskate03.jpg (44522 byte)

Til fiskeri.no

*

website counter