På fiskeri.no: Alt om brugde og brugdefangst. Bilder, film og tekst

Brugde - Biologi. Størrelse, formering, utbredelse og mer

Brugdefangstens historie. Del 1 som omhandler fangst og redskapsutvikling frem til første halvdel av 1900-tallet.

Brugdefangstens historie Del 2 som omhandler utvikling, rekordfangst, overfiske og slutten på norsk brugdefangst.

Dagbok fra 1969 Private notater fra 1969-sesongen der "Vita" satte rekord med å skyte 50 brugder på ett døgn. Dagboknotater utlånt av Lorents Rolfsnes.

Stiftelsesmøte for eget salgslag. Oversikt over fartøy og fiskere som meldte sin interesse da Brugdefiskernes Salgslag ble stiftet.

Tale til årsmøtet i 1984. Situasjonen og utviklingen i brugdefangsten blir belyst i denne årstalen, skrevet av Magnus Oen.

Harpunering av brugde. "Norøysund" siger innpå ei brugde og fyrer av.

En stim/flokk med brugder samt harpunering. En flott filmsekvens som viser "Rubin" som plukker ut ei brugde fra en flokk.

Behandling av fangsten. Etter en vellykket harpunering blir brugda tatt hånd om av mannskapet.

Til fiskeri.no

website counter