På fiskeri.no: Alt om størje og størjefiske. Bilder, film og tekst

Størje - biologi. Størrelse, vekt, utbredelse, gyteområder og mer.

Størjefiskets historie. Del 1 som omhandler fangst og redskapsutvikling frem til midten av 1950-tallet..

Størjefiskets historie. Del 2 som omhandler utvikling, rekordkast, overfiske og slutten på norsk størjefiske.

Pionerene på størjefiske. Et tilbakeblikk på de første forsøk på å drive kommersiell fangst av størje i Norge i 1920-årene.

Dagbok fra 1952. Private notater fra den legendariske 1952-sesongen der "Sjømann" var blant de båtene som hadde et fantastisk fiske.

Fangsttall og bilder. Karmøybåten "Salvøy" har norgesrekord i størjekast. Her følger private notater fra flere sesonger samt bilder fra størjefisket med "Salvøy".

Storkast i 1952. "Kirsten" får hjelp av "Ådrott" med et storkast ved Turøy i 1952.

"Speranza" fra Hardanger med mannskap delvis fra Øygarden i aksjon på størjefeltet i 1967.

Størjefangst for "Vågly". Stor fisk hives ombord i "Vågly" - antakelig første halvdel av 1970-tallet.

Størjefangst for "Basholm". Et vellykket størjekast gir fangst for "Basholm".

Størjefiske utenfor Marokko. En flott film som viser tradisjonelt størjefiske med små fartøy i et sentralt område for tunfisk av mange slag.

Filetering av størje. I den grad man kan filetere en så stor fisk, så kan du få noen tips fra japanske spesialister.

Til fiskeri.no