Bilder fra Barentshavet, yngel og forskning

Bildene på denne siden er tatt i forbindelse med loddetoktet i september/oktober 2002. Bildene fra arbeid på dekk er tatt ombord i F/F Johan Hort.

09.09.BallstadTromo02.jpg (49753 byte)

09.20.GOSars02.jpg (29954 byte)

09.09.JohanHjort02.jpg (53689 byte)

09.14.LoddehalJHjort02b.jpg (69010 byte)

09.09.BallstadTromo02.

09.20.GOSars02.

09.09.JohanHjort02

09.14.LoddehalJHjort02b

Nedenfor vises et trålhal etter lodde. Trålposen er liten ettersom forskerne ikke fisker kommersielt øyemed. Fangsten blir lagt i kurver. Deretter blir kurvenes innhold sortert før det blir tatt biologiske prøver av de ulike fiskeslag. En prøve består av 100 fisk av samme art. Til høyre (under) går en CTD i sjøen. Denne brukes bl.a. til registrering av temperatur og saltholdighet i de ulike vannlag. Dessuten har den en rekke kolber rundt sentrum. Disse fylles med vannprøver fra ulike dyp.

09.17.TralhalJHjort02.jpg (48483 byte)

09.14.LoddehalJHjort02c.jpg (83172 byte)

09.14.LoddehalJHjort02a.jpg (69299 byte)

09.14.CTD02.jpg (42014 byte)

09.17.TralhalJHjort02 09.14.LoddehalJHjort02c 09.14.LoddehalJHjort02a 09.14.CTD02

Sørøst for Svalbard ligger Hopen. Denne lite gjestmilde og smale øya er bebodd året rundt. En norsk forskningsstasjon på øya forsvarer bosetningen og viser således at dette er ei norsk øy (i tilfelle noen stater vil hevde noe annet).

09.20.HopenSyd02.jpg (20242 byte) 09.20.StasjonHopen02.jpg (29436 byte) 09.20.StasjonHopen02b.jpg (45195 byte) 09.11.TralerBarentshavet02.jpg (24462 byte)
09.20.HopenSyd02 09.20.StasjonHopen02 09.20.StasjonHopen02b 09.11.TralerBarentshavet02

Trålhalene inneholder mange ulike fiskeslag, reker, maneter og krillarter (bilde nr. 3 under). Nedenfor vises noen bilder av ulike arter ungfisk. 0-gruppefisk er fisk som ennå ikke er årsgamle. Dette er i hovedsak fiskeslag fra ulike vårgytere. Larvene driver inn i Barentshavet der flere fiskeslag har sitt oppvekstområde. Bildet av lodde viser voksen fisk.

09.24.0-gr-Hyse02.jpg (71885 byte) 09.24.0-gr-Torsk02.jpg (81063 byte) 09.26.0-gr02.jpg (89635 byte) 10.01.0-gr-sei02.jpg (53644 byte)
09.24.0-gr-Hyse02 09.24.0-gr-Torsk02 09.26.0-gr02 10.01.0-gr-sei02
10.01.0-gr-Sild02.jpg (103643 byte) 10.01.1-2-gr-Polartorsk02.jpg (88160 byte) 09.14.Loddehal02.jpg (84015 byte) 10.06.Kongekrabbe02b.jpg (59247 byte)
10.01.0-gr-Sild02 10.01.1-2-gr-Polartorsk02 09.14.Loddehal02 10.06.Kongekrabbe02b
10.06.Kongekrebbe02c.jpg (70455 byte)
10.06.Kongekrebbe02c

Se flere bilder