Fra fiske etter hyse, torsk, flatfisk m.m. med snurrevad og garn vest av Karmøy

Et knippe bilder fra aktiviteten i Åkrehamn fredag 5. april. Samtlige tatt med digitalt kamera.

04.05.AkraFiskLosseko02.jpg (66100 byte) 04.05.BjorgEvy02.jpg (56180 byte) 04.05.KystfiskerSloyingR141K02.jpg (88968 byte) 04.05.LossingHvitfisk02.jpg (80357 byte)
04.05.ÅkraFiskLosseko02 04.05.BjørgEvy02. 04.05.KystfiskerSløyingR141K02. 04.05.LossingHvitfisk02.
04.05.MottakHvitfisk02b.jpg (97772 byte) 04.05.MottakHvitfisk02.jpg (76498 byte) 04.05.Molinergutt02a.jpg (61166 byte) 04.05.R140K02.jpg (66900 byte)
04.05.MottakHvitfisk02b. 04.05.MottakHvitfisk02. 04.05.Molinergutt02a. 04.05.R140K02..
04.05.R165K02.jpg (81341 byte) 04.05.R42H02.jpg (68967 byte)

04.05.R165K02

04.05.R42H02

Nydelig vær lørdag 6. april, men fangstene på garn var svært beskjedne. Det ble heller ikke de helt store snurrevadfangstene. Båtene har imidlertid hatt en god uke med gode fangster tidligere denne uken.

04.06.AdrikGarn02a.jpg (55473 byte) 04.06.AnnaChristineGarn02d.jpg (52808 byte) 04.06.BjorgEvy02b.jpg (48297 byte) 04.06.IrmaSnurrevad02a.jpg (45538 byte)
04.06.AdrikGarn02a. 04.06.AnnaChristineGarn02d. 04.06.BjørgEvy02b. 04.06.IrmaSnurrevad02a.
04.06.IrmaSnurrevad02b.jpg (68563 byte) 04.06.IrmaSnurrevad02c.jpg (64621 byte) 04.06.MolingerguttSnurrevad02d.jpg (62687 byte) 04.06.MolingerguttSnurrevad02f.jpg (51683 byte)
04.06.IrmaSnurrevad02b 04.06.IrmaSnurrevad02c. 04.06.MolingerguttSnurrevad02d. 04.06.MolingerguttSnurrevad02f.
04.06.AdrikGarn02d.jpg (51991 byte) 04.06.AdrikGarn02f.jpg (42132 byte) 04.06.AnnaChristineGarn02e.jpg (57514 byte) 04.06.MolingerguttSnurrevad02j.jpg (76375 byte)
04.06.AdrikGarn02d. 04.06.AdrikGarn02f 04.06.AnnaChristineGarn02e 04.06.MolingerguttSnurrevad02j.
04.06.ToreguttGarn02k.jpg (76254 byte) 04.06.ToreguttGarn02n.jpg (59083 byte) 04.06.Seiko02.jpg (40739 byte) 04.06.Snurrevadfartoy02.jpg (42049 byte)
04.06.ToreguttGarn02k 04.06.ToreguttGarn02n. 04.06.Seiko02 04.06.Snurrevadfartoy02
04.06.MolingerguttSnurrevad02k.jpg (61810 byte) 04.06.MolingerguttSnurrevad02g.jpg (62659 byte) 04.06.ToreguttGarn02g.jpg (69997 byte) 04.06.AdrikGarn02c.jpg (64208 byte)
04.06.MolingerguttSnurrevad02k 04.06.MolingerguttSnurrevad02g. 04.06.ToreguttGarn02g. 04.06.AdrikGarn02c
04.09.IrmaStortorsk02b.jpg (77542 byte) 04.18.Flipper02b.jpg (46345 byte) 04.18.FlipperOgLeifArne02a.jpg (81974 byte) 04.18.FlipperOgLeifArne02b.jpg (83640 byte)
04.09.IrmaStortorsk02b 04.18.Flipper02b 04.18.FlipperOgLeifArne02a. 04.18.FlipperOgLeifArne02b

Tilbake til siden om bilder