Fra kolmulefisket vest av Irland i april 2002

KolmuleBisson0402.jpg (49068 byte) KolmulefeltetStemningsbilde0402a.jpg (50681 byte) KolmulefeltetStemningsbilde0402b.jpg (48250 byte) KolmuleHavskjarPaFeltet0402.jpg (52662 byte)
KolmuleBisson?0402. KolmulefeltetStemningsbilde0402a. KolmulefeltetStemningsbilde0402b KolmuleHavskjærPåFeltet0402.
KolmuleMYtterstad0402a.jpg (52779 byte) KolmuleMYtterstad0402b.jpg (62200 byte) KolmuleLossingAtlanticChallenge0402.jpg (44206 byte) KolmuleAtlanticChallenge0402.jpg (51330 byte)
KolmuleMYtterstad0402a. KolmuleMYtterstad0402b. KolmuleLossingAtlanticChallenge0402 KolmuleAtlanticChallenge0402

Nedenfor vises noen bilder fra Killybags på nordvestsiden av Irland. De mindre trålerne (ofte partrålere) leverte makrell, mens Atlantic Challenger og andre større fartøy leverte kolmule.

KolmuleTralereIKillybags0402a.jpg (59275 byte) KolmuleTralereIKillybags0402b.jpg (70350 byte) KolmuleTralereIKillybags0402c.jpg (63062 byte) KolmuleTralereIKillybags0402d.jpg (85439 byte)
KolmuleTrålereIKillybags0402a KolmuleTrålereIKillybags0402b. KolmuleTrålereIKillybags0402c KolmuleTrålereIKillybags0402d
KolmuleLossingHavn0402b.jpg (72284 byte) KolmuleLossing0402a.jpg (49345 byte) KolmuleKilliybagsOceanFarm0402.jpg (74990 byte) KolmuleKillybagsGallangerBros0402.jpg (67514 byte)
KolmuleLossingHavn0402b. KolmuleLossing0402a. KolmuleKilliybagsOceanFarm0402 KolmuleKillybagsGallangerBros0402.

Her følger flere bilder fra kolmulefisket. I tillegg til Gunnar Langva, sees også skotske Kinnaird og nye Leinebjørn.

Kolmulefeltet0402.jpg (81094 byte) KolmuleGunnarLangva04.02a.jpg (65135 byte) KolmuleGunnarLangva04.02b.jpg (67324 byte)

KolmuleGunnarLangva04.02c.jpg (71542 byte)

KolmuleKinnaird0402b.jpg (57376 byte)

KolmuleKinnaird0402a.jpg (54621 byte)

Kolmulefeltet0402.

KolmuleGunnarLangva04.02a

KolmuleGunnarLangva04.02b

KolmuleGunnarLangva04.02c

KolmuleKinnaird0402b

KolmuleKinnaird0402a

KolmuleLeinebjorn0402a.jpg (56678 byte) KolmuleLeinebjorn0402b.jpg (54492 byte) Skottetralere0402.jpg (88701 byte)
KolmuleLeinebjørn0402a KolmuleLeinebjørn0402b Skottetralere0402
Siste del av kolmulebildene viser bl.a. det russiske forskningsfartøyet Fridtjof Nansen. I tillegg følger noen glimt fra tråling ombord i det norske forskningsfartøyet Johan Hjort. 
KolmuleFridtjofNansen0402a.jpg (57734 byte) KolmuleFridtjofNansen0402b.jpg (51456 byte) KolmuleTralhalJ.Hjort0402.jpg (115435 byte) Kolmule04.02a.jpg (100275 byte)
KolmuleFridtjofNansen0402a. KolmuleFridtjofNansen0402b KolmuleTrålhalJ.Hjort0402 Kolmule04.02a
KolmuletralingJHjort0402c.jpg (97749 byte) KolmuletralingJHjort0402b.jpg (81414 byte) KolmuletralingJHjort0402a.jpg (98253 byte) KolmuletralingJHjort0402d.jpg (83185 byte)
KolmuletralingJHjort0402c KolmuletralingJHjort0402b KolmuletralingJHjort0402a KolmuletralingJHjort0402d

Tilbake til siden om bilder