Fartøy under not- og dorgemakrellfisket  2002

08.02.Makrellrigget02a.jpg (74659 byte)

08.10.Ferkingstad02b.jpg (43378 byte)

08.03.MakrelriggetKarmoyfisk02a.jpg (45816 byte)

08.10.LoffenMakrellrigg02b.jpg (52641 byte)

08.02.Makrellrigget02a. 08.10.Ferkingstad02b. 08.03.MakrelriggetKarmøyfisk02a 08.10.LoffenMakrellrigg02b

I slutten av juli var mange fartøy ferdig rigget for makrellfiske. Et par av bildene viser båter i Åkrehamn. Noen fartøy reiste nordover i slutten av juli, mens de fleste ville vente til 12. august. 10. august reiste båtene fra Ferkingstad sørover for å fylle is. "Loffen" skulle nordover. 

08.03.Makrellrigget02a.jpg (58501 byte) 08.10.KarmoyfiskMakrell02c.jpg (40516 byte) 08.10.BjorgEvyMakrell02e.jpg (36848 byte) 08.10.MolinerguttMakrell02m.jpg (39676 byte)
08.03.Makrellrigget02a 08.10.KarmøyfiskMakrell02c 08.10.BjørgEvyMakrell02e 08.10.MolinerguttMakrell02m
08.10.KarmoyfiskMakrell02f.jpg (36168 byte) 08.10.KarmoyfiskMakrell02b.jpg (35617 byte) 08.10.BjorgEvyMakrell02c.jpg (35228 byte) 08.10.MolinerguttMakrell02p.jpg (52047 byte)
08.10.KarmøyfiskMakrell02f. 08.10.KarmøyfiskMakrell02b 08.10.BjørgEvyMakrell02c 08.10.MolinerguttMakrell02p
08.10.MolinerguttMakrell02r.jpg (138355 byte) 08.10.MolinerguttMakrell02s.jpg (53701 byte)
08.10.MolinerguttMakrell02r 08.10.MolinerguttMakrell02s

Mens noen drar flere titalls mil ut av Egersund, finner  andre makrellen i fjordene. Den 14. august lå flere notlag i Yrkjefjorden (Tysvær). I ni-ti-tiden på kvelden kastet de loss og begynte å lodde etter makrell. Da mørket falt på, ble lysbåtene "tent", fortøyd til bøye og forlatt. Notbåtene gikk til lands for et par timers søvn før de skulle ut å sjekke om det hadde samlet seg fisk rundt lysbåtene. Noen av bildene nedenfor er tatt fra "Lyn" som velvillig tok med fiskeri.no på tur. Lysforholdene var noe spesielle så sent på kvelden, noe som særlig vises på de to siste bildene.

08.14.Makrellnotlag02b.jpg (69485 byte) 08.14.MakrellHavoy02b.jpg (62858 byte) 08.14.MakrellHavoyLibero02b.jpg (72636 byte) 08.14.MakrellLibero02b.jpg (75984 byte)
08.14.Makrellnotlag02b 08.14.MakrellHavøy02b 08.14.MakrellHavøyLibero02b 08.14.MakrellLibero02b
08.14.MakrellHavoy02a.jpg (51079 byte) 08.14.MakrellLyn02a.jpg (56823 byte) 08.14.MakrellLibero02a.jpg (74533 byte) 08.14.MakrellVito02a.jpg (53538 byte)
08.14.MakrellHavøy02a 08.14.MakrellLyn02a 08.14.MakrellLibero02a 08.14.MakrellVito02a
08.14.MakrellNorevag02a.jpg (60475 byte) 08.14.MakrellLysing02g.jpg (19492 byte) 08.14.MakrellLysing02d.jpg (11532 byte)
08.14.MakrellNorevåg02a 08.14.MakrellLysing02g 08.14.MakrellLysing02d

Mottak av makrell ved Skude Fryseri 15. august. Selv om det var sent på dag, var det tilløp til lossekø.

08.15.FalconLosser02a.jpg (67546 byte) 08.15.Hammerfisk02b.jpg (62261 byte) 08.15.MartyAnna02e.jpg (51707 byte) 08.15.SkudeFryseriMakrellmottak02a.jpg (55596 byte)
08.15.FalconLosser02a 08.15.Hammerfisk02b 08.15.MartyAnna02e. 08.15.SkudeFryseri02a
08.16.Streif02b.jpg (39247 byte) 08.16.Streif02a.jpg (38204 byte) 08.16.MakrellossingStreif02d.jpg (64787 byte) 08.16.Makrellossing02c.jpg (62942 byte)
08.16.Streif02b 08.16.Streif02a 08.16.MakrellossingStreif02d 08.16.Makrellossing02c
08.16.Elvira02e.jpg (37798 byte) 08.16.Dorgemaskiner02c.jpg (53160 byte)
08.16.Elvira02e 08.16.Dorgemaskiner02c
Lørdag 17. august var det atter nydelig vær, og 15 - 20 fartøy losset makrell i Skudenes. Bildene er tatt mellom kl. 08.00 og 10.00. Søndag startet lossingen kl. 10.00. Dårlig vær holdt de minste båtene i havn. De største hadde vært ute, men makrellen var "borte" og fangstene var smål
08.17.Dristig02a.jpg (52095 byte) 08.17.F174V02b.jpg (50033 byte) 08.17.Frida02a.jpg (49673 byte) 08.17.Jim02a.jpg (54333 byte)
08.17.Dristig02a 08.17.F174V02b. 08.17.Frida02a 08.17.Jim02a
08.17.Kvitskjaer2b.jpg (49602 byte) 08.17.Sento02b.jpg (36844 byte) 08.17.R134K02a.jpg (56463 byte) 08.17.Malin02b.jpg (46516 byte)
08.17.Kvitskjaer2b 08.17.Sento02b 08.17.R134K02a 08.17.Malin02b
08.17.Frida02b.jpg (47501 byte) 08.17.Sento02a.jpg (38976 byte) 08.17.Nordlys02d.jpg (50920 byte)
08.17.Frida02b 08.17.Sento02a 08.17.Nordlys02d
08.17.Makrellmottak02b.jpg (76121 byte) 08.17.LossekoSkude02a.jpg (44616 byte) 08.17.SkudeFryseri02h.jpg (66304 byte) 08.17.Nordlys02c.jpg (48389 byte)
08.17.Makrellmottak02b 08.17.LossekoSkude02a 08.17.SkudeFryseri02h 08.17.Nordlys02c
08.17.Smaen02b.jpg (45404 byte) 08.17.Toregutt02b.jpg (44671 byte) 08.17.Adrik02a.jpg (44790 byte) 08.17.Diola02a.jpg (44911 byte)
08.17.Småen02b 08.17.Toregutt02b 08.17.Adrik02a 08.17.Diola02a
08.17.Makrellmottak02d.jpg (51999 byte) 08.17.Makrellmottak02a.jpg (53866 byte) 08.18.Dorgetromler02a.jpg (71049 byte) 08.18.Ludvig02a.jpg (49907 byte)
08.17.Makrellmottak02d 08.17.Makrellmottak02a 08.18.Dorgetromler02a 08.18.Ludvig02a
08.18.Dorgemaskiner02b.jpg (58794 byte) 08.18.Fyrholm02d.jpg (72710 byte) 08.18.Fyrholm02f.jpg (44142 byte) 08.18.MakrellSkude02a.jpg (66679 byte)
08.18.Dorgemaskiner02b 08.18.Fyrholm02d 08.18.Fyrholm02f 08.18.MakrellSkude02a
08.18.Nordlys02c.jpg (45029 byte) 08.18.Rekevik02d.jpg (46397 byte) 08.18.Steinsvaag02c.jpg (46193 byte) 08.18.Steinsvaag02f.jpg (57575 byte)
08.18.Nordlys02c 08.18.Rekevik02d 08.18.Steinsvaag02c 08.18.Steinsvaag02f

Mandag var det mye vind og flåten lå i havn; noen ved fryserikaien og andre inne i selve Skudeneshavn. Nedenfor vises noen av båtene som lå innerst i havna, samt pakket makrell som blir lastet for utskiping.

08.19.EspenAndreas02a.jpg (63371 byte) 08.19.FlateSkudenes02d.jpg (60122 byte) 08.19.FlateSkudenes02f.jpg (59968 byte) 08.19.Janvi02a.jpg (51899 byte)
08.19.EspenAndreas02a 08.19.FlateSkudenes02d 08.19.FlateSkudenes02f 08.19.Janvi02a
08.19.Langoysund02b.jpg (53780 byte) 08.19.Ludvig02c.jpg (40093 byte) 08.19.Nordvag02c.jpg (91039 byte) 08.19.Streif02d.jpg (62487 byte)
08.19.Langoysund02b 08.19.Ludvig02c 08.19.Nordvag02c 08.19.Streif02d.
08.19.Viken02c.jpg (83506 byte) 08.19.Makrelltransport02a.jpg (64824 byte) 08.19.Makrelltransport02b.jpg (53565 byte)
08.19.Viken02c 08.19.Makrelltransport02a 08.19.Makrelltransport02b

Ekstremt varmt på land og nesten ikke vind. Torsdag ble bare fem fartøy losset hvorav "Breivik" var sistemann. Makrellen var vanskelig å finn i varmen, og det mest passende var kanskje å fylle is. Rapportene fra feltet bar preg av "lite og ingenting". Utover ettermiddagen forlot likevel noen fartøy Skudenes ettersom det var lite makrell å få ved å ligge ved  kai. Mange søker også havn på Utsira, der de har kort vei til feltet.

08.22.AnnyLovise02a.jpg (46102 byte) 08.22.Breivik02d.jpg (55300 byte) 08.22.Breivik02h.jpg (49661 byte) 08.22.Hammerfisk02c.jpg (56262 byte)
08.22.AnnyLovise02a 08.22.Breivik02d. 08.22.Breivik02h 08.22.Hammerfisk02c
08.22.Breivik02b.jpg (36204 byte) 08.22.IsfyllingMijana02b.jpg (56957 byte) 08.22.Mijana02d.jpg (47752 byte)
08.22.Breivik02b 08.22.IsfyllingMijana02b 08.22.Mijana02d
08.22.Megrunn02f.jpg (40978 byte) 08.22.Nordvag02a.jpg (52712 byte) 08.22.SkarbakSkude02a.jpg (67659 byte) 08.22.SkudeFryseri02a.jpg (49200 byte)
08.22.Megrunn02f 08.22.Nordvag02a 08.22.SkarbakSkude02a 08.22.SkudeFryseri02a
Lørdag var det 17 fartøy som hadde meldt seg på lossekøen om morgenen. Bildene viser en del av dem. Fangstene var variable, men gjennomgående store. Tittelen: "tyngst lastet" får gå til "Viken" som bar tydelig preg på at den var ca. 10 tonn tyngre. 
08.24.AnnaChristina02a.jpg (49098 byte) 08.24.Bergthora02c.jpg (47914 byte) 08.24.Capella02c.jpg (47636 byte) 08.24.Dajar02b.jpg (42281 byte)
08.24.AnnaChristina02a 08.24.Bergthora02c 08.24.Capella02c 08.24.Dajar02b
08.24.Malin02a.jpg (46205 byte) 08.24.Egjo02a.jpg (48587 byte) 08.24.Elvira02a.jpg (53466 byte) 08.24.Garmy02a.jpg (40941 byte)
08.24.Malin02a 08.24.Egjo02a 08.24.Elvira02a 08.24.Garmy02a
08.24.Hammerfisk02a.jpg (46874 byte) 08.24.Langoysund02a.jpg (43170 byte) 08.24.MakrellSkude02a.jpg (60037 byte) 08.24.Viken02e.jpg (42841 byte)
08.24.Hammerfisk02a. 08.24.Langoysund02a. 08.24.MakrellSkude02a 08.24.Viken02e
08.24.MartyAnna02a.jpg (42460 byte) 08.24.Sento02a.jpg (34206 byte) 08.24.Stogutten02a.jpg (54033 byte) 08.24.Viken02c.jpg (41901 byte)
08.24.MartyAnna02a 08.24.Sento02a 08.24.Stogutten02a 08.24.Viken02c

Ny fotosession i dag, med flere fartøy som får plass på internett. Mange av båtene er det tatt flere bilder av, men ikke alle blir gjort tilgjengelig på internett. Har likevel forsøkt å velge ut det beste. Hver av dagene som er foreviget på denne siden, er gjort ved et utvalg på ca. 50 bilder. Det finnes altså mange bilder som er "vraket", men ikke slettet. Du kan henvende deg til fiskeri.no og spørre hvis det er spesielle fartøy eller motiver du er interessert i.

08.25.Agderfartoy02a.jpg (63511 byte) 08.25.BrodreneV02c.jpg (51805 byte) 08.25.Kenneth02b.jpg (53070 byte) 08.25.DorgefartoySkude02a.jpg (69890 byte)
08.25.Agderfartoy02a 08.25.BrodreneV02c 08.25.Kenneth02b. 08.25.DorgefartoySkude02a
08.25.Frida02b.jpg (50284 byte) 08.25.Rubin02a.jpg (41166 byte) 08.25.Mijana02a.jpg (49601 byte) 08.25.Janvi02a.jpg (47888 byte)
08.25.Frida02b 08.25.Rubin02a 08.25.Mijana02a 08.25.Janvi02a
08.25.Dani02a.jpg (50321 byte) 08.25.FridaIsfylling02a.jpg (76358 byte) 08.25.Makrell02a.jpg (52705 byte) 08.25.TernenLosser02a.jpg (67382 byte)
08.25.Dani02a 08.25.FridaIsfylling02a 08.25.Makrell02a 08.25.TernenLosser02a
08.25.Skarbak02c.jpg (49693 byte) 08.25.Skogsoyjenta02a.jpg (48861 byte) 08.25.Ternen02c.jpg (44346 byte) 08.25.Toregutt02b.jpg (46440 byte)
08.25.Skarbak02c 08.25.Skogsoyjenta02a 08.25.Ternen02c 08.25.Toregutt02b

Se flere bildeserier på fiskeri.no eller se bilder på scanfishphoto