Oppdrett

Lakseoppdrett på Stord. Lokalitet: Østsiden, ved Uføro. Eier: Kobbervik og Furuholmen Oppdrett AS (Austevoll). Utplassert: Mai 2002. Anlegget: Fire merder med 400 000 laks. De to Konsesjonene som utløste rettighetene ble kjøpt av Aqua Farms. Nedenfor finnes to bilder fra Mytilus` blåskjellanlegg i Sandeid (Lok1 135-film ). Videre følger en annen lokalitet i samme fjord.

06.09.OppdrettStord02b.jpg (86209 byte)

06.09.OppdrettStord02a.jpg (73510 byte)

06.09.OppdrettStord02f.jpg (92427 byte)

 

06.09.OppdrettStord02b

06.09.OppdrettStord02a.

06.09.OppdrettStord02f.

.

07.BlaskjellSandeidLok100a.jpg (61885 byte)

07.BlaskjellSandeidLok100b.jpg (71536 byte)

07.09.BlaskjellSandeidLok202b.jpg (53913 byte)

07.09.BlaskjellSandeidLok202c.jpg (49342 byte)

07.BlåskjellSandeidLok100a 07.BlåskjellSandeidLok100b. 07.09.BlåskjellSandeidLok202b 07.09.BlåskjellSandeidLok202c

07.09.BlaskjellSandeidLok202d.jpg (54132 byte)

07.BlaskjellInnenforVolda02a.jpg (61470 byte)

07.BlaskjellInnenforVolda02b.jpg (56620 byte)

 

07.09.BlåskjellSandeidLok202d 07.BlåskjelIVoldafjorden02a 07.BlåskjellVoldafjorden02b .

Nedenfor vises motiv fra tre oppdrettsanlegg i Hardanger juli 2003. Det første holder til på Belsnes like sørvest av Jondal. Det neste er lokalisert på andre siden av fjorden, like nordøst for Tangen. Det siste holder til ikke langt fra Solesnes.

07.17.OppdrettBelsnes03a.jpg (35762 byte) 07.17.OppdrettBelsnes03c.jpg (27857 byte) 07.20.OppdrettTangen03a.jpg (45642 byte) 07.20.OppdrettTangen03c.jpg (51627 byte)
07.17.OppdrettBelsnes03a 07.17.OppdrettBelsnes03c 07.20.OppdrettTangen03a 07.20.OppdrettTangen03c
07.17.OppdrettBelsnes03d.jpg (35931 byte) 07.20.OppdrettTangen03b.jpg (49928 byte) 07.21.OppdrettSolsnes03c.jpg (25322 byte) 07.29.Blaskjelloppdrett03b.jpg (57859 byte)
07.17.OppdrettBelsnes03d 07.20.OppdrettTangen03b 07.21.OppdrettSolesnes03c 07.29.Blaskjelloppdrett03b
07.21.OppdrettSolsnes03a.jpg (27465 byte) 07.21.OppdrettSolsnes03b.jpg (28048 byte) 07.25.Blaskjelloppdrett03a.jpg (42383 byte) 07.29.Blaskjelloppdrett03a.jpg (51820 byte)
07.21.OppdrettSolesnes03a 07.21.OppdrettSolsnes03b 07.25.Blaskjelloppdrett03a 07.29.Blaskjelloppdrett03a

Se flere bilder på fiskeri.no  eller se bilder på scanfishphoto