Tema: Høsting av stortare og fingertare vest av Karmøy

Et knippe bilder høsting av stortare med taretråler samt en ny gammel næring; skjæring av fingertare fra åpen båt. Fingertare ble frem til 1970-tallet brukt til fremstilling av alginat, men på den tid tok stortare over som råstoff for alginatproduksjon. Høsting av fingertare ble derfor avviklet. I 2002 ønsket det franske selskapet Goemar, å benytte norsk fingertare for å utvinne et stoff som blir brukt i plantevernmidler. Dermed er skjæring av fingertare på ny blitt en næring. Bildene viser Oddvar Hausken som driver tråleren "Tareflu" (bilder fra i fjor og i år), men som også har skjært fingertare i år (bilder tatt i oktober).

TaretralingVKarmoy0801a.jpg (63195 byte) 10.15.Taretraler02a.jpg (40044 byte) 10.15.TareSkjering02g.jpg (80269 byte) 10.15.TareSkjering02h.jpg (80247 byte)
TaretralingVKarmoy0801a 10.15.Taretraler02a 10.15.TareSkjering02g. 10.15.TareSkjering02h
TaretralingVKarmoy0401b.jpg (65112 byte) TaretralingVKarmoy0801b.jpg (51060 byte) 10.15.TareSkjering02m.jpg (77054 byte)
TaretralingVKarmoy0401b TaretralingVKarmoy0801b 10.15.TareSkjering02m
10.15.TareSkjering02o.jpg (66093 byte) 10.15.TareSkjering02r.jpg (43407 byte) 10.15.StortareOgFingertare02a.jpg (47502 byte)

10.15.TareSkjering02o

10.15.TareSkjering02r

10.15.StortareOgFingertare02a

Tilbake til siden om bilder eller se bilder på scanfishphoto