Bilder fra sildefiske vest av Karmøy t.o.m. uke 11 i 2002

Ja, silda kom til Karmøyfeltet i år også. Været har imidlertid hindret fisket selv om et par garnbåter har trosset vind og sjø. Ett  bilde (0302a) viser kaisalg fredag 1. mars, mens de første gode fangstene ble tatt natt til torsdag. "Toregutt" var ute også i uke 10 (i kuling), og de to første bildene viser noe av fangstresultatet 5. mars. Denne uken har snurrevadsbåten "Poseidon" av Søgne ligget i Åkrehamn i påvente av arbeidsvær.

VarsildGarnToregutt0302a.jpg (110960 byte)

VarsildGarnToregutt0302b.jpg (109869 byte)

VarsildKaisalg0302a.jpg (85551 byte)

VarsildKaisalg0302b.jpg (95099 byte)

VårsildGarnToregutt0302a VårsildGarnToregutt0302b VårsildKaisalg0302a VårsildKaisalg0302b

VarsildPoseidon0302a.jpg (66334 byte)

VarsildKuling02.jpg (56337 byte)

 *

 *

VårsildPoseidon0302 VårsildKuling02 * *

Jo, været ble omsider bedre, og torsdag 14. mars slo til med blå himmel og lite vind. Med halvannen time til rådighet kom Fiskeri.no seg ut på feltet kl. 1400. Passerte først F/F "Håkon Mosby" som krysset hele feltet, fra fjæresteinene utenfor Åkrehamn  til vest av Ferkingstadøyene. En håndfull kystnotfartøy var spredt rundt et stort område. Også "Poseidon" var å se lengre sør. Like nordøst av Ferkingstadøyene sirklet "Remming" mens basbåten var i full aktivitet. Et hint fra mannen i notbingen signaliserte at her måtte jeg ikke komme for nære. Notøret ble sluppet (0302a) og "Remming" gav fart (0302b, 0302c). Da "Remming" hadde kommet rundt, kom en mindre notbåt (PåSildefeltet0302) som fikk festet slep på "Remming". Med slep på not og notbåt ble det stadig mindre not i sjøen. Ei og annen småsild spratt av bussen på vei mot kraftblokka. Tiden gikk fort, og det samme gjorde "Fremad II" som kom fossende mot "åstedet" før den tok til å krysse området i sakte fart. Det tok tid for "Remming" å få opp siste del av nota (0302d), og dessverre måtte jeg sette kursen mot land, uvitende om hva som var i nota. Bildene du ser her et tatt med digitalt kamera og er tilgjengelig i ca 2800 x 2100 pixler. Bilder tatt med 135-film kommer senere.

HakonMosby0302a.jpg (58492 byte)

HakonMosby0302c.jpg (54575 byte)

PaSildefeltet0302.jpg (51522 byte)

RemmingKast0302a.jpg (50556 byte)

03.14.HåkonMosby02a.jpg  03.14.HåkonMosby02c 03.14.PåSildefeltet02 03.14.RemmingKast02a.

RemmingKast0302b.jpg (54417 byte)

RemmingKast0302c.jpg (60126 byte)

RemmingKast0302d.jpg (62950 byte)

FremadIISildefeltet0302.jpg (55866 byte)

03.14.RemmingKast02b 03.14.RemmingKast02c 03.14.RemmingKast02d 03.14.FremadIISildefeltet02

HakonMosby0302b.jpg (47147 byte)

RemmingKast0302e.jpg (39951 byte)

'

 '

03.14.HåkonMosby02b 03.14.RemmingKast02e * *

Fredag 15. mars ble klokken 17.00 før jeg fikk sjanse til en liten tur ut. På kaien i Åkrehamn ble jeg fortalt at "Remming"`s kast (0302d) inneholdt et sted mellom 70 og 100 tonn sild. På veien utover passerte jeg flere sildesteng som stammet fra kastene dagen før. Fangstene var ført over i låsenøter som ble slept inn i smult farvann. "IdseJr" kom inn med et nytt steng, fra et storkast av "Fremad II". Flåten lå nå noe nærmere land; midt mellom Åkrehamn og Ferkingstadøyene. Først passerte jeg "Bokevik" som lå med kast. Like sør lå "Lyn" med nota uti. Et par andre notlag var også i området. På vei mot land, hadde "Bogevik" fått nota nesten helt opp, uten at resultatet virket særlig godt.

IdseJr0302.jpg (64643 byte)

BokevikKast0302a.jpg (63108 byte)

BogevikKast0302b.jpg (73513 byte)

BogevikKast0302c.jpg (69450 byte)

03.15.IdseJr0302 03.15.BogevikKast02a. 03.15.BogevikKast02b 03.15.BogevikKast02c

 H3KPaFeltet0302.jpg (58119 byte)

LynKast0302a.jpg (61501 byte) 

 LynKast0302b.jpg (60341 byte)

 Sprattus0302.jpg (55878 byte)

03.15.ÅrøybuenPåFeltet02. 03.15.LynKast02a. 03.15.LynKast02b 03.15.Sprattus0302

H4BNPaFeltet0302.jpg (59972 byte)

SildestengKarm0302.jpg (41450 byte)

LynKast0302c.jpg (55592 byte)

'
03.15.SjonglørPåFeltet02. 03.15.SildestengKarm02 03.15.LynKast02c '

Lørdagen kom med frisk sørøstlig bris. Meldingene utover dagen varslet kuling. Noen garnbåter hadde vært tidlig ute, og et par notfartøy hadde også vært ute. Det var imidlertid vanskelige forhold med vind og strøm, og de fleste notlag tok derfor havn i Åkrehamn ved middagstider. For mannskapet på "Bogevik" passet det godt med en dag i havn etter at de rev nota dagen før. Da klokken nærmet seg 12.00 kom også "Havlys", "Svennesbuen" og "Tunfisk" i havn, mens "Sotrabas" tok motsatt vei. 

03.16.KaisalgToregutt02.jpg (103049 byte)

03.16.BogevikKai02b.jpg (70477 byte)

03.16.NotarbeidBogevik02.jpg (70589 byte)

03.16.Havlys02.jpg (54078 byte)

03.16.KaisalgToregutt02. 03.16.BogevikKai02b. 03.16.NotarbeidBogevik02 03.16.Havlys02.

03.16.KystnotKai02a.jpg (97510 byte)

03.16.Sprattus02.jpg (68399 byte)

03.16.Svennesbuen02.jpg (50486 byte)

03.16.Tunfisk02b.jpg (54164 byte)

03.16.KystnotKai02a. 03.16.Sprattus02. 03.16.Svennesbuen02 03.16.Tunfisk02b

03.16.BogevikKai02a.jpg (52130 byte)

03.16.Tunfisk02a.jpg (42835 byte)

03.16.Sprattus02b.jpg (39940 byte)

'
03.16.BogevikKai02a 03.16.Tunfisk02a. 03.16.Sprattus02b. '

Lørdag ettermiddag fikk jeg gleden av å være med "Fremad II" ut for å se om været hadde roet seg. Sjøen gikk tungt, og vi måtte snu etter kort tid. Sild var der, men det var ikke mulig å arbeide for notlaget. 

03.16.FremadIIUte02.jpg (79318 byte) 03.16.Fredrikson02.jpg (42222 byte) 03.16.Molinergutt02a.jpg (48596 byte) 03.16.Seigutt02a.jpg (49861 byte)
03.16.FremadIIUte02 03.16.Fredrikson02 03.16.Molinergutt02a. 03.16.Seigutt02a.
03.16.SotrabasKast02a.jpg (43982 byte) 03.16.SotrabasKast02b.jpg (51677 byte) ' '
03.16.SotrabasKast02a. 03.16.SotrabasKast02b. ' '

Tilbake til siden om bilder eller se bilder på scanfishphoto