Sildefisket vest av Karmøy uke 12. Se også sildebilder fra uke 11.

Søndag kom brønnbåt til Sævlandsvik for å tømme stengene som lå fortøyd utenfor moloen. Som vanlig hadde jeg tidspress da jeg la ut for å fotografere i det sure været. Vannrett regn var ei plage for linsa, og de fleste bildene ble preget av dette. På "åstedet" hadde "Sprattus" fått tømt et steng, og "Hovdagut" slepte ettt steng bort til brønnbåten. "Remming" lå for tur da jeg måtte sette nesa sørover.

03.17.BasRemming02.jpg (48798 byte) 03.17.SildeopptakSprattus02.jpg (53737 byte) 03.17.Sprattus02.jpg (48614 byte) 03.17.SildeopptakHovdagut02.jpg (55673 byte)
03.17.BasRemming02 03.17.SildeopptakSprattus02 03.17.Sprattus02. 03.17.SildeopptakHovdagut02
03.17.SildeopptakHovdagut02b.jpg (53906 byte) 03.17.Remming02.jpg (56039 byte)
03.17.SildeopptakHovdagut02b 03.17.Remming02.

Tirsdag var det sol, men fremdeles vanskelige forhold på feltet. De fleste notlagene lå i Åkrehamn, og på "Sotrabas" mente man at det ikke ble vær før torsdag/fredag. Noen snurreveadfartøy hadde imidlertid vært ute og fått fangst. Det samme gjaldt noen garnbåter som hadde vært ute grytidlig. Onsdag kom med fortsatt kuling og ikke håp om vær før fredag og lørdag. Torsdag var et par båter ute, uten å finne forholdene tilfredsstillende for kasting. Et par notlag benyttet lediggangen til å "bløyte nota" og å få alt 100 % før fredagen.

03.19.KystnotIHavn02.jpg (67003 byte) 03.19.KystnotIHavn02b.jpg (70562 byte) 03.19.Loffen02.jpg (67220 byte) 03.19.Sotrabas02.jpg (63778 byte)
03.19.KystnotIHavn02 03.19.KystnotIHavn02b 03.19.Loffen02 03.19.Sotrabas02
03.20.FlateAkrehamn02.jpg (83132 byte) 03.20.AroybuenBogevik02.jpg (82368 byte) 03.20.Aroybuen02.jpg (89431 byte) 03.20.AkrehamnTralboteri02.jpg (75443 byte)
03.20.FlåteÅkrehamn02 03.20.ÅrøybuenBogevik02 03.20.Årøybuen02 03.20.ÅkrehamnTralboteri02.
03.21.Garnbater02.jpg (79024 byte) 03.21.NotarbeidRemming02a.jpg (77382 byte) 03.21.NotarbeidRemming02b.jpg (75075 byte) 03.21.SolbasFroyabuen02.jpg (77396 byte)
03.21.Garnbater02 03.21.NotarbeidRemming02a 03.21.NotarbeidRemming02b 03.21.SolbasFroyabuen02

Fredagen kom med nydelig vær. Noe tung sjø lå igjen, men sola strålte og vinden var still. Samtlige fartøy var ute, og feltet lå spredt fra Ferkingstadøyene i sør, rett vestover og et stykke nordover mot Ferkingstadøyene. Garnbåtene opplevde en stordag, med fulle garn etter natten. For notbåtene og snurrevadfartøyene var det derimot en dårlig dag. Ingen notlag fikk fangst, tross fint vær og timevis med leting. Flere fartøy setter nå kursen mot hjemsted og familie for å feire påsken.

03.22.BjprgEvy02a.jpg (64828 byte) 03.22.Poseidon02b.jpg (69588 byte) 03.22.Aroybuen02.jpg (50651 byte) 03.22.Trasavik02b.jpg (61839 byte)
03.22.BjørgEvy02a 03.22.Poseidon02b. 03.22.Årøybuen02 03.22.Tråsavik02b
03.22.FremadII02a.jpg (48498 byte) 03.22.Garnbater02.jpg (55324 byte) 03.22.Sotrabas02.jpg (55504 byte) 03.22.Garnfangst02g.jpg (64891 byte)
03.22.FremadII02a 03.22.Garnbåter02. 03.22.Sotrabas02 03.22.Garnfangst02g
03.22.Sprattus02a.jpg (56047 byte) 03.22.GarnsildKai02a.jpg (101245 byte) 03.22.GarnsildKai02b.jpg (95171 byte) 03.22.Bogevik02a.jpg (58865 byte)
03.22.Sprattus02a 03.22.GarnsildKai02a 03.22.GarnsildKai02b 03.22.Bogevik02a

Se flere bilder på fiskeri.no eller se bilder på scanfishphoto