Fra sildefisket i Vestfjorden

Et knippe bilder fra sildefiske. Bildene er tatt under dårlige lysforhold, og de fleste egner seg dårlig for bruk i stort format. APS

VestfjordenH74F02.jpg (52026 byte) VestfjordenMyrebas0202.jpg (61943 byte) VestfjordenNilsHolm0202.jpg (48722 byte) VestfjordenNN0202.jpg (51846 byte)
VestfjordenH74F02 VestfjordenMyrebas0202 VestfjordenNilsHolm0202. VestfjordenNN0202
VestfjordenNN0202b.jpg (50450 byte) VestfjordenRuni0202.jpg (72866 byte) VestfjordenTrondurIGotu0202.jpg (45000 byte) VestfjordenTrondurIGotu0202b.jpg (45498 byte)
VestfjordenNN0202b. VestfjordenRuni0202 VestfjordenTrondurIGøtu0202 VestfjordenTrondurIGøtu0202b.
Vestfjord-MoreSildOlagutt0202.jpg (61010 byte) Vestfjord-MoreSildReitebris0202.jpg (60780 byte)
Vestfjord-MøreSildOlagutt0202 Vestfjord-MoreSildReitebris0202

Tilbake til siden om bilder eller se bilder på scanfishphoto