Fra sildefisket i Vestfjorden

Et knippe bilder fra sildefiske i Vestfjorden og tilgrensende fjorder. Noen bilder fra byer (Svolvær og Bodø)  i området er også tatt med. Mange bilder ble tatt, men svært dårlige lysforhold (kun litt dagslys midt på dagen) gjør at mange bilder måtte "vrakes". Nedenfor vises de "beste". Brønnbåten "Nergard" gikk med levende sild som skulle merkes og settes ut igjen. Den røde båten med sildekast er "Einar Erlend". Nederst vises noen bilder av ulike fiskeslag.

11.30.Nergard02b.jpg (53967 byte) 11.30.Stetind02.jpg (42514 byte) 12.02.Sildekast02a.jpg (43349 byte) 12.02.Sjark02d.jpg (49918 byte)
11.30.Nergard02b 11.30.Stetind02 12.02.Sildekast02a 12.02.Sjark02d
11.30.Nergard02e.jpg (50648 byte) 12.01.Oyaskjaer02b.jpg (49438 byte) 12.04.Svolvaer02g.jpg (50724 byte) 12.08.FremadII02e.jpg (82092 byte)
11.30.Nergard02e 12.01.Oyaskjaer02b 12.04.Svolvaer02g 12.08.FremadII02e
12.02.Sjobris02.jpg (74544 byte) 12.02.Skjoyte02b.jpg (43760 byte) 12.04.Svolvaer02i.jpg (93838 byte) 12.04.Svolvaer02l.jpg (68094 byte)
12.02.Sjobris02 12.02.Skjoyte02b 12.04.Svolvaer02i 12.04.Svolvaer02l
12.04.Svolvaer02n.jpg (62916 byte) 12.04.Svolvaer02o.jpg (66163 byte) 12.07.SjobrisBodo02b.jpg (39491 byte) 12.08.Bodo02.jpg (49655 byte)
12.04.Svolvaer02n 12.04.Svolvaer02o 12.07.SjobrisBodo02b 12.08.Bodo02
12.08.Stornes02.jpg (53345 byte) 12.08.BodoFremadII02b.jpg (34385 byte) 12.04.Sild02e.jpg (83120 byte) 12.06.Sild02f.jpg (78028 byte)
12.08.Stornes02 12.08.BodoFremadII02b 12.04.Sild02e 12.06.Sild02f
12.05.Heroyhav02e.jpg (54192 byte) 12.05.Heroyhav02h.jpg (42992 byte) 12.05.Spekkhugger02.jpg (46408 byte) 12.10.Sildehal02a.jpg (102072 byte)
12.05.Heroyhav02e 12.05.Heroyhav02h 12.05.Spekkhugger02
12.10.Blatind02a.jpg (40477 byte) 12.11.Sildeprove02a.jpg (75841 byte) 12.14.sildefangst02a.jpg (116776 byte)
12.10.Blatind02a. 12.11.Sildeprove02a 12.14.sildefangst02a
12.10.Sildehal02b.jpg (94217 byte) 12.14.Storsei02b.jpg (59299 byte) 12.14.sild02.jpg (69376 byte) 12.14.Storsei02a.jpg (62814 byte)
12.10.Sildehal02b 12.14.Storsei02b 12.14.sild02 12.14.Storsei02a
12.14.Skolest02.jpg (54110 byte) 12.14.Torsk02a.jpg (44734 byte) 12.14.VanligUer02a.jpg (40198 byte) 12.14.sei02.jpg (34289 byte)
12.14.Skolest02 12.14.Torsk02a 12.14.VanligUer02a 12.14.sei02

Tilbake til siden om bilder