Sildefisket på Karmøyfeltet uke 10 og uke 11- 2003

De første garnfangstene ble tatt den 25. februar, og fiskerne mente at silda var i rute. Dagen etter ble det bare tatt fire kasser, og det var "Minus" som stod for hele kvantumet. Notbåtene kom til feltet uten å finne sild. Heller ikke garnbåtene fant sild i slutten av uka. Den 3. mars var fiskeri.no på feltet i et surt vær med tung sjø og tidvis snødrev. "Rødholm" kom inn med ukas første sild. "Tenholmskjær" kom tilbake til havna etter å ha vært i Vedavågen etter is. Også "Håkon Mosby" ble observert kryssende litt lenger vest i havet. Utpå dagen kom den første snurrevadbåten til Åkrehamn; "Poseidon".

03.01.Tehholmskjaer03a.jpg (62591 byte) 03.03.Ponny03a.jpg (32022 byte) 03.03.RodholmSildegarn03i.jpg (72270 byte) 03.03.RodholmSildegarn03k.jpg (77432 byte)
03.01.Tehholmskjaer03a 03.03.Ponny03a 03.03.RodholmSildegarn03i. 03.03.RodholmSildegarn03k
03.03.Tenholmskjaer03b.jpg (30998 byte) 03.03.Tenholmskjaer03c.jpg (35990 byte) 03.03.ToreguttSildegarn03b.jpg (29919 byte) 03.03.ToreguttSildegarn03g.jpg (34826 byte)
03.03.Tenholmskjaer03b. 03.03.Tenholmskjaer03c. 03.03.ToreguttSildegarn03b 03.03.ToreguttSildegarn03g
03.03.TenholmskjaerNotbinge03b.jpg (66239 byte) 03.03.Poseidon03c.jpg (61214 byte) 03.04.Garnbat03a.jpg (27804 byte) 03.04.Garnhal03a.jpg (27332 byte)
03.03.TenholmskjaerNotbinge03b 03.03.Poseidon03c 03.04.Garnbat03a 03.04.Garnhal03a
03.03.RodholmSildegarn03f.jpg (78463 byte) 03.04.Br.Bokn03d.jpg (45183 byte) 03.06.MinusGarn.jpg (36902 byte) 03.04.Poseidon03a.jpg (34216 byte)
03.03.RodholmSildegarn03f 03.04.Br.Bokn03d 03.06.MinusGarn03a 03.04.Poseidon03a.
Den 13. mars slo det til med nydelig vær. "Ølensbuen" og "Arjoto" ankom Åkrehamn midt på dagen uten å ha sett sild på feltet. Sener på dagen var fiskeri.no så heldig å få være med "Ølensbuen" på ny leting. Resultatet ble like dårlig som tidligere på dagen. Om ettermiddagen kom også "Årøybuen" til Karmøyfeltet og deltok i letingen. Snurrevadfartøyet "Bjørg Evy" hadde sett mye fugl og noe spredt sild tidligere på dagen. Flere garnbåter var ute. 
03.11.ToreguttGarnsild.jpg (73550 byte) 03.13.BjorgEvy03b.jpg (36646 byte) 03.13.Olensbuen03b.jpg (54797 byte) 03.14.Aroybuen03a.jpg (55669 byte)
03.11.ToreguttGarnsild. 03.13.BjorgEvy03b 03.13.Olensbuen03b. 03.14.Aroybuen03a
03.13.Irma03a .jpg (47408 byte) 03.13.Karmoyfisk03e.jpg (42607 byte) 03.13.Olensbuen03a.jpg (41988 byte) 03.13.Olensbuen03c.jpg (34061 byte)
03.13.Irma03a  03.13.Karmoyfisk03e 03.13.Olensbuen03a. 03.13.Olensbuen03c
03.13.Olensbuen03d.jpg (64142 byte) 03.13.Rodholm03b.jpg (38102 byte) 03.13.BjorgEvy03c.jpg (42969 byte) 03.13.Garnbaat03b.jpg (42548 byte)
03.13.Olensbuen03d 03.13.Rodholm03b 03.13.BjorgEvy03c 03.13.Garnbaat03b

Det var akkurat ett år siden den store sildedagen i fjor, og været var upåklagelig. Ingen sild ble sett på formiddagen, men utover ettermiddagen ble det meldt om flere "syner" på loddet, hvorpå noe "kunne" være sild. Slike potensielle sildedotter eller "slør" ble sett rett vest av Ferkingstadneset, rett sør for Ferkingstadøyene og like nord for Ferkingstadøyene. "Årøybuen" kastet bom nord for Ferkingstadøyene. Bildene nedenfor er tatt midt på dagen. Et par andre bilder er lagt ut nederst på denne siden.

03.14.Notbater03a.jpg (68998 byte) 03.14.Notbater03c.jpg (68721 byte) 03.14.Olensbuen03c.jpg (76703 byte)
03.14.Notbater03a 03.14.Notbater03c. 03.14.Olensbuen03c

Nydelig vær og tidlig ut på feltet. Da hadde allerede "Fremad II" og "Idse Jr." ankommet sildefeltet. Som vanlig liker fiskeri.no å haike med notbåter i håp om gode registreringer på loddet og påfølgende actionbilder. Alltid hyggelig ombord på "Fremad II", men sild fant vi ikke. Det gjorde heller ingen andre. Andre notlag kom seg etter hvert ut på feltet, mens "Årøybuen" ventet til etter middag. 

03.15.FremadII03c.jpg (38465 byte) 03.15.FremadII03e.jpg (70084 byte) 03.15.FremadII03j.jpg (38265 byte) 03.15.IdseJr03a.jpg (34980 byte)
03.15.FremadII03c. 03.15.FremadII03e 03.15.FremadII03j 03.15.IdseJr03a.
03.15.FremadII03f.jpg (63179 byte) 03.15.IdseJr03b.jpg (43797 byte) 03.15.Aroybuen03d.jpg (42225 byte) 03.15.Aroybuen03e.jpg (38965 byte)
03.15.FremadII03f. 03.15.IdseJr03b 03.15.Aroybuen03d 03.15.Aroybuen03e
03.15.IdseJr03c.jpg (42217 byte) 03.15.NotlagSeveland03e.jpg (48589 byte) 03.15.Remming03a.jpg (41034 byte) 03.15.Sprattus03a.jpg (59947 byte)
03.15.IdseJr03c 03.15.NotlagSeveland03e 03.15.Remming03a. 03.15.Sprattus03a

Fint vær om morgenen, men de tilreisende notkarene tok det rolig søndag formiddag. "Remming" og "Ølensbuen" lå i Vedavågen. Noen bømlinger brukte litt av tiden til å fikse nota i Åkrehamn, mens båtene lå stille. Ut på ettermiddagen ble været grått, og "Sprattus" satte kurs mot feltet med "Tin" på slep. Man regner med at dette var slutten på årets "sildefiske" på Karmøyfeltet - og det kan være slutt i mange år.

03.16.Notarbeid03w.jpg (80047 byte) 03.16.Notarbeid03f.jpg (68003 byte) 03.16.Notarbeid03j.jpg (80703 byte) 03.16.Notarbeid03n.jpg (70625 byte)
03.16.Notarbeid03w. 03.16.Notarbeid03f. 03.16.Notarbeid03j. 03.16.Notarbeid03n
03.16.Notarbeid03s.jpg (74626 byte) 03.16.Notbinger03a.jpg (71401 byte) 03.16.NotringerFremad03a.jpg (57112 byte)
03.16.Notarbeid03s 03.16.Notbinger03a. 03.16.NotringerFremad03a.
03.16.NotbaterAkrehamn03a.jpg (39492 byte) 03.16.Sprattus03a.jpg (35911 byte) 03.16.Sprattus03b.jpg (33596 byte) 03.16.Sprattus03c.jpg (29577 byte)
03.16.NotbaterAkrehamn03a 03.16.Sprattus03a. 03.16.Sprattus03b 03.16.Sprattus03c
03.16.Sprattus03d.jpg (31840 byte) 03.16.H306B03b.jpg (36224 byte)
03.16.Sprattus03d. 03.16.H306B03b

© Fiskeri.no  Se evt fiskeribilder på scanfishphoto