Sildefisket på Møre og glimt fra Ålesund februar 2003

Her følger noen bilder fra 23. til 27 februar under silde- og torskefisket på Møre. Noen av bildene fra feltet er tatt fra langt hold, og delvis i motlys, og bærer preg av dette. 

02.22.Buefjord03.jpg (33425 byte) 02.23.BoanesHavFeltet03a.jpg (42509 byte) 02.23.StorkastMore03a.jpg (41718 byte) 02.23.Vestrefisk03.jpg (49255 byte)
02.22.Buefjord03. 02.23.BoanesHavFeltet03a 02.23.StorkastMore03a 02.23.Radek03
02.24.Alesund03.jpg (77560 byte) 02.24.Alesundhavn03.jpg (74180 byte) 02.24.FisketorgAlesund03.jpg (72137 byte) 02.24.FisketorgAlesund03b.jpg (70301 byte)
02.24.Alesund03 02.24.Alesundhavn03 02.24.FisketorgAlesund03 02.24.FisketorgAlesund03b
02.24.HarvestNotbinge03.jpg (75506 byte) 02.24.AlesundFugleberg03.jpg (62504 byte) 02.25.Sild03a.jpg (77205 byte) 02.25.SilderognOgMelke03.jpg (36205 byte)
02.24.HarvestNotbinge03 02.24.AlesundFugleberg03 02.25.Sild03a 02.25.SilderognOgMelke03
02.26.K.Arctander03a.jpg (48872 byte) 02.27.AthenaSildefelt03a.jpg (45085 byte) 02.27.Leinefisk03a.jpg (37905 byte) 02.27.SveoyJunior03.jpg (36944 byte)
02.26.K.Arctander03a. 02.27.AthenaSildefelt03a 02.27.Leinefisk03a 02.27.SveoyJunior03

© Fiskeri.no Se også fiskebilder på scanfishphoto