Minner fra sildefisket på Karmøyfeltet 2001 og 2002

I 2001 var første året fiskeri.no tok bilder fra sildefisket vest av Karmøy. Det ble brukt vanlig speilreflekskamera - og det ble mye rart hva kvalitet og fotografering angår. Det ble da noen bilder fra feltet i mars, og flere av bildene brukes fremdeles av media. Nedenfor ser du noen øyeblikk som ble fanget inn. 

PTenholmskjar0301.jpg (51765 byte) VarsildSjohavMedKast0301a.jpg (52988 byte) VarsildVesthav0301.jpg (52368 byte) VarsildFarmannMedKast0301a.jpg (55730 byte)
PTenholmskjar0301 VarsildSjohavMedKast0301a VarsildVesthav0301 VarsildFarmannMedKast0301a
VarsildHillersoyKaster0301b.jpg (62477 byte) VarsildHillersoyMedKast0301d.jpg (47185 byte) VarsildKystnotflateIAkrehamn0301c.jpg (78858 byte) VarsildTilFeltetSvebasSF200SU0301.jpg (65482 byte)
VarsildHillersoyKaster0301b VarsildHillersoyMedKast0301d. VarsildKystnotflateIAkrehamn0301c. VarsildTilFeltetSvebasSF200SU0301

I fjor ble det kjøpt inn digitalt kamera i forkant av sesongen. Bildene ble da av langt jevnere kvalitet samtidig som fotografen hadde noe mer erfaring. 2-3 hundre bilder ble tatt, og et utvalg (forhåpentligvis de beste) ble lagt ut på nett. Dette året fikk filnavnene med seg dato for når bildet ble tatt. Silda kom i månedsskifte, men to uker med kuling gjorde at not- og snurrevadfartøy måtte vente til midten av mars før fisket tok til. Den 22.mars var det ingen fangst å få; bare garnbåtene kom til inn med sild. Bildene nedenfor finnes også annet steds på fiskeri.no sammen med resten av det som ble publisert fra disse dagene. De øvrige bildene ser du her og her

03.14.RemmingKast03d.jpg (62950 byte) 03.15.BogevikKast02b.jpg (73513 byte) 03.14.FremadII02b.jpg (57192 byte) 03.16.SotrabasKast02b.jpg (51677 byte)
03.14.RemmingKast03d. 03.15.BogevikKast02 03.14.FremadII02b 03.16.SotrabasKast02b
03.20.AkrehamnTralboteri02.jpg (75443 byte) 03.21.SolbasFroyabuen02.jpg (77396 byte) 03.22.GarnsildKai02a.jpg (101245 byte) 03.22.Sprattus02a.jpg (56047 byte)
03.20.AkrehamnTralboteri02 03.21.SolbasFroyabuen02 03.22.GarnsildKai02a 03.22.Sprattus02a

I år (2003) regner fiskerne med at silda vil innta Karmøyfeltet i månedsskiftet februar-mars, og det er som regel garnbåtene som får æren av å varsle sildas komme. Fiskeri.no håper å få være på feltet i begynnelsen av mars slik at det også i år kan bli tatt et par hundre bilder. Det er også håp om å få bilder fra Møre dette året. Bildene fra Karmøyfeltet blir som regel gjort tilgjengelig for internettbrukere samme kveld som de tas. 

© Fiskeri.no Se også fiskebilder på scanfishphoto