Snurrevadfiske vest av Karmøy, Røver m.m. 2003

Med nydelig vårvær og havblikk var det en fryd å være fisker i slutten av april. Nedenfor følger noen situasjonsbilder fra snurrevadfiske. På både "Seiko" og "Anna Christine" er det bare en mann ombord. Fangstene de siste dagene har varier mellom vel 200 og 600 kilo per dag. Første bildet viser vad som settes, deretter kjører "Seiko" tilbake til bøyen der andre enden er fortøyd. Tredje og fjerde bildet viser tauing. Selve vadet består av grovmasket ledegarn som ender opp i en pose. Hvordan vad og pose hales inn vises best på bildene tatt ombord i "Anna Christine". Også "Irma" og "Molinergutt" drev snurrevadfiske i samme område denne dagen.

04.25.Seiko03a.jpg (21956 byte) 04.25.Seiko03b.jpg (25263 byte) 04.25.Seiko03e.jpg (28500 byte) 04.25.Seiko03k.jpg (35564 byte)
04.25.Seiko03a 04.25.Seiko03b 04.25.Seiko03e 04.25.Seiko03k
04.25.Seiko03m.jpg (24059 byte) 04.25.Seiko03p.jpg (30056 byte) 04.25.AnnaChristine03c.jpg (29381 byte) 04.25.AnnaChristine03d.jpg (34506 byte)
04.25.Seiko03m 04.25.Seiko03p 04.25.AnnaChristine03c 04.25.AnnaChristine03d
04.25.AnnaChristine03k.jpg (56647 byte) 04.25.AnnaChristine03l.jpg (57186 byte) 04.25.Snurrevadpose03a.jpg (54454 byte) 04.25.Molinergutt03b.jpg (32259 byte)
04.25.AnnaChristine03k 04.25.AnnaChristine03l. 04.25.Snurrevadpose03a. 04.25.Molinergutt03b
04.25.Seiko03r.jpg (36448 byte) 04.25.AnnaChristine03g.jpg (55892 byte) 04.25.AnnaChristine03j.jpg (59734 byte) 04.25.AnnaChristine03m.jpg (61886 byte)
04.25.Seiko03r. 04.25.AnnaChristine03g 04.25.AnnaChristine03j 04.25.AnnaChristine03m
04.25.Irma03c.jpg (32345 byte) 04.25.Piggvar.m.m.03d.jpg (64531 byte) 04.25.Snurrevadfangst03c.jpg (70236 byte) 04.25.Irma03h.jpg (59352 byte)
04.25.Irma03c 04.25.Piggvar.m.m.03d 04.25.Snurrevadfangst03c.j 04.25.Irma03h

Nedenfor følger diverse bilder av andre fiskefartøy: "Sørlys", "Repsøy", "Solvik" og "Vestskjær".

04.25.Sorlys03c.jpg (33135 byte) 04.25.EUmotstand03a.jpg (46493 byte) 04.25.Fritidsfiske03b.jpg (31706 byte) 04.25.Repsoy03c.jpg (33118 byte)
04.25.Sorlys03c 04.25.EUmotstand03a 04.25.Fritidsfiske03b 04.25.Repsoy03c
04.25.Solvik03d.jpg (33806 byte) 04.25.Solvik03e.jpg (35958 byte) 04.25.Solvik03k.jpg (32498 byte) 04.25.Vestskjaer03c.jpg (33497 byte)
04.25.Solvik03d 04.25.Solvik03e. 04.25.Solvik03k 04.25.Vestskjaer03c

Her følger noen bilder av båter og havna på  Røvær. Siste bildet er tatt i Haugesund, og viser "Sulebas" som venter på at seifisket skal åpnes. Etter planen skulle også "Fremad II" vestover i dag, men dårlige meldinger har holdt dem hjemme.

04.26.R24H03a.jpg (38259 byte) 04.27.VigdisPaRover03a.jpg (48351 byte) 04.27.OymonPaRover03a.jpg (58274 byte) 04.27.R72H03a.jpg (39529 byte)
04.26.R24H03a 04.27.VigdisPaRover03a. 04.27.OymonPaRover03a. 04.27.R72H03a.
04.27.R72HPaRover03a.jpg (42245 byte) 04.27.HavoyPaRover03a.jpg (62196 byte) 04.27.SulebasHGS03a.jpg (53746 byte)
04.27.R72HPaRover03a 04.27.HavoyPaRover03a 04.27.SulebasHGS03a

© Fiskeri.no  Se også fiskeribilder på scanfishphoto