Diverse bilder fra fiskerier i januar, februar og mars

Et knippe bilder fra aktiviteten i Åkrehamn fredag 4. januar. Etter et brukbart fiske like før nyåret, var det små fangster på garn og snurrevad på nyåret. Et nytt fartøy har nettopp fått navnet "Minsu" (bilde med filnavn NN). Båten skal brukes til garnfiske, men har tidligere vært rigget for reketråling. Neders ligger noen bilder fra Karmsund Fiskerihavn (Husøy) på Karmøy.

01.04.Akragutt03d.jpg (43568 byte) 01.04.AnnaChristine03a.jpg (43790 byte) 01.04.NN03a.jpg (40915 byte) 01.04.Reketralere03a.jpg (38755 byte)
01.04.Akragutt03d. 01.04.AnnaChristine03a 01.04.NN03a 01.04.Reketralere03a
01.04.Reparasjon03b.jpg (69941 byte) 01.07.Rodholm03a.jpg (55477 byte) 01.07.Irma03a.jpg (49030 byte) 01.07.Ludo03a.jpg (51739 byte)
01.04.Reparasjon03b 01.07.Rodholm03a 01.07.Irma03a 01.07.Ludo03a
01.07.NN03a.jpg (52699 byte) 03.02.KysfiskeLevering03a.jpg (74849 byte) 06.02.Norafjell03a.jpg (38868 byte) 06.02.IngerHildur03a.jpg (58904 byte)
01.07.NN03a 02.03.KysfiskeLevering03a 02.06.Norafjell03a 02.06.IngerHildur03a.
03.02.KysfiskeLevering03b.jpg (65391 byte) 02.13.Vigdis03d.jpg (31640 byte) 03.04.M.Ytterstad03e.jpg (42549 byte) 02.13.Vigdis03b.jpg (57271 byte)
02.03.KysfiskeLevering03b 02.13.Vigdis03d. 03.04.M.Ytterstad03e 02.13.Vigdis03b
03.04.Liberty03b.jpg (45244 byte) 03.04.LossingHusoy03a.jpg (43912 byte) 03.04.Vestakjaer03d.jpg (37493 byte) 03.04.M.Ytterstad03g.jpg (42824 byte)
03.04.Liberty03b 03.04.LossingHusoy03a. 03.04.Vestakjaer03d 03.04.M.Ytterstad03g
03.04.Seidon03a.jpg (51273 byte) 03.04.Solholm.sj.03a.jpg (50773 byte) 03.14.Drivenes03g.jpg (46909 byte) 03.14.Molinergutt03b.jpg (53800 byte)
03.04.Seidon03a 03.04.Solholm.sj.03a 03.14.Drivenes03g. 03.14.Molinergutt03b
03.15.ToreguttOgR782K03a.jpg (43586 byte) 03.15.R782K03a.jpg (42088 byte) 03.15.R349K03a.jpg (42709 byte) 03.16.GarnbatR263K03a.jpg (28392 byte)
03.15.ToreguttOgR782K03a 03.15.R782K03a 03.15.R349K03a 03.16.GarnbatR263K03a
03.16.R263K03a.jpg (36089 byte) 03.18.Breiflabb03a.jpg (53172 byte) 03.18.Hyser03a.jpg (58519 byte) 03.18.LossingSnurrefangst03a.jpg (67818 byte)
03.16.R263K03a 03.18.Breiflabb03a 03.18.Hyser03a 03.18.LossingSnurrefangst03a

Noen bilder følger fra levering av hvitfisk og flatfisk (mest hyse) ved Åkra Fisk A/S. Fine fangster ble tatt av "Molinergutt" og "Bjørg Evy" som losset om ettermiddagen. Bildene er tatt 18. mars.

03.18.LossingSnurrefangst03b.jpg (72427 byte) 03.18.LossingSnurrefangst03c.jpg (69593 byte) 03.18.LossingSnurrefangst03d.jpg (75116 byte) 03.18.LossingSnurrefangst03e.jpg (70195 byte)
03.18.LossingSnurrefangst03b 03.18.LossingSnurrefangst03c 03.18.LossingSnurrefangst03d 03.18.LossingSnurrefangst03e
03.18.LossingSnurrefangst03f.jpg (74039 byte) 03.18.LossingSnurrefangst03g.jpg (80697 byte) 03.18.LossingSnurrefangst03h.jpg (85224 byte) 03.18.LossingSnurrefangst03i.jpg (76878 byte)
03.18.LossingSnurrefangst03f 03.18.LossingSnurrefangst03g 03.18.LossingSnurrefangst03h 03.18.LossingSnurrefangst03i
03.20.BjorgEvyLosser03a.jpg (73653 byte) 03.20.Hyselossing03a.jpg (73874 byte) 03.20.R140KGarnfangst03b.jpg (72255 byte)
03.20.BjorgEvyLosser03a 03.20.Hyselossing03a 03.20.R140KGarnfangst03b

© Fiskeri.no  Se også båtbilder på scanfishphoto