Bomtråling (beamtrawling) 2001 - 2004

Nedenfor følger en rekke bilder som viser bomtråling. Nederst vises noen av trålerne, deriblant to norskregistrerte fra Karmøy ("Fish Hunter" og "Karmøy Viking"). Det finnes omlag 300 fartøy som driver dette fisket i Holland. Flere trålere har dessuten delvis hollandsk eierskap. Dette gjelder blant annet norske, engelske, belgiske og tyske bomtrålere. Fangsten består naturlig nok hovedsakelig av bunnfisk og flatfisk som finnes i den sørlige delen av Nordsjøbassenget. Kjettingene som vises i trålåpningen har som funksjon å skremme opp fisk som har gjemt seg i sanden. Dermed letter fisken seg såpass at den går inn i trålposen. Selv om kjettingen har betydelige dimensjoner, slites den såpass at den må skiftes ca. hver 6. uke. Det er ikke bare fisk som fanges i trålen. Mye søppel blir også halt opp. Tråleren som er avbildet nedenfor (UK 95) fikk en gang en VW Passat i trålen. Flere bomtrålere ser du her

11.BomtralUtror02.jpg (29767 byte) 02.UK-95TralBomtral02b.jpg (54641 byte) 02.UK-95BomtralPaFeltet02.jpg (74557 byte) 02.UK-95FangstBomtral02b.jpg (57668 byte)
11.BomtralUtror02 02.UK-95TralBomtral02b 02.UK-95BomtralPaFeltet02 02.UK-95FangstBomtral02b

Mannskapet består som regel av 5 mann i tillegg til skipperen. Båten tauer i ca. 2 timer før trålen tas opp. Kun trålenden/trålposen tas ombord. Et transportbånd fører fangsten til fordekket der mannskapet sløyer fisken. Deretter blir fisken vasket før den legges på is i kasser. I mellomtiden er trålen kommet i sjøen igjen. Mannskapet får ca. 1,5 timers avbrekk mellom hvert trålhal. Slik går fortsetter man døgnet rundt hele arbeidsuka (ca. 40 trålhal).

02.UK-95FangstBomtral02c.jpg (96947 byte) 02.UK-95FangstBomtral02d.jpg (87672 byte) 02.UK-95FangstBomtral02e.jpg (79405 byte) 02.UK-95FangstBomtral02.jpg (66239 byte)
02.UK-95FangstBomtral02c 02.UK-95FangstBomtral02d 02.UK-95FangstBomtral02e 02.UK-95FangstBomtral02

Båtene er som regel ute fra mandag til fredag. Ukens fangst blir kvalitetsgradert og solgt på auksjon. Nedenfor vises to norske, en belgisk (N-350 "Ingrid") og to hollandske bomtrålere. Bildene er tatt av Rienk Nadema som selv har vært med på dette fisket. Bildene fra fangstsituasjoner er tatt ombord i "Aart Maaskant" (UK-95).

11.19.UK-167BomtralHolland03 11.19.UK-143BomtralHolland03 04.25.GO-4BomtralHolland03 08.23.GO-9BomtralHolland03
11.BomtralLossing02.jpg (66157 byte) 02.R-450-KBomtral04.jpg (47944 byte) 02.R-260-K.Bomtral04.jpg (48513 byte) 06.N-350BomtralBelgia01.jpg (56922 byte)
11.BomtralLossing02 02.R-450-KBomtral04 02.R-260-K.Bomtral04 06.N-350BomtralBelgia01
02.HD-21BomtralHolland02.jpg (44661 byte) 02.UK-133.BomtralHolland02.jpg (53190 byte)    
02.HD-21BomtralHolland02 02.UK-133.BomtralHolland02 . .

© Fiskeri.no/R.Nadema  Se også fiskebilder på scanfishphoto