Fiskefartøy fotografert i danske havner - juli 2004
07.09.GrenaaAS2404a.jpg (65155 byte) 07.09.GrenaaAS8204a.jpg (57384 byte) 07.09.Grenaahavn04e.jpg (63406 byte) 07.09.GrenaaAS26204a.jpg (47180 byte)
07.09.GrenaaAS2404a 07.09.GrenaaAS8204a 07.09.Grenaahavn04e 07.09.GrenaaAS26204a

Her følger noen bilder fra fiskerihavna i Grenaa på østkysten av Danmark. Bildene er tatt 9. juli på en vakker solskinsdag i en periode der det eller var mye grått regnvær.

07.09.GrenaaFA23304.jpg (62563 byte) 07.09.Grenaahavn04b.jpg (60704 byte) 07.09.Grenaahavn04c.jpg (67322 byte) 07.09.GrenaaAS10004a.jpg (55939 byte)
07.09.GrenaaFA23304 07.09.Grenaahavn04b 07.09.Grenaahavn04c 07.09.GrenaaAS10004a
07.09.Grenaahavn04f.jpg (45925 byte) 07.09.GrenaaRS3004a.jpg (49764 byte) 07.09.GrenaaRS3004b.jpg (42462 byte) 07.09.Grenaahavn04g.jpg (62081 byte)
07.09.Grenaahavn04f 07.09.GrenaaRS3004a 07.09.GrenaaRS3004b 07.09.Grenaahavn04g

Her føler flere bilder fra Danmark, og her er det Hirtshals ra opptak av låssatt sei. Tre av bildene viser levering fra "Idse Jr.", mens det fjerde er tatt mens "Fremad II" leverer. Bildene er tatt av Roger Gjerde.

07.11.Hirtshals04b.jpg (49469 byte) 07.11.HirtsHG25904a.jpg (44643 byte) 07.11.HirtsHG26304a.jpg (47598 byte) 07.11.HirtsHG41104a.jpg (42150 byte)
07.11.Hirtshals04b 07.11.HirtsHG25904a 07.11.HirtsHG26304a 07.11.HirtsHG41104a
07.11.HirtsNordvest04a.jpg (67282 byte) 07.11.HirtsStromsun04a.jpg (54961 byte)
07.11.HirtsNordvest04a 07.11.HirtsStromsun04a ' '

© fiskeri.no  se også båtbilder på scanfishphoto.com