Fartøy under dorgemakrellfisket  2004

08.05.Kystfiskaren04b.jpg (52457 byte) 08.05.Kystfiskaren04g.jpg (40273 byte) 08.05.Rima04b.jpg (41916 byte) 08.05.Makrellloss04a.jpg (75559 byte)
08.05.Kystfiskaren04b 08.05.Kystfiskaren04g 08.05.Rima04b 08.05.Makrellloss04a

Tradisjonen tro vil fiskeri.no også i år ha en serie med bilder av makrelldorgere. Mandag (2. aug)startet Koralfisk og Skude Fryseri på Karmøy å ta imot dorgemakrell. Fisken - og da også prisen - er imidlertid liten, og deltakelsen er derfor laber. 4-10 fartøy har daglig losset ved Skude Fryseri denne uken. Nedenfor ser du noen av dem som losset på torsdag. Der er også et par andre fartøygrupper representert på denne siden. Bildene fra tilsvarende fiske i fjor ser du her, og bildene fra 2002 ser du her .

08.05.Makrellloss04b.jpg (79017 byte) 08.05.Makrell04a.jpg (70270 byte) 08.05.MakrellSkude04b.jpg (71673 byte) 08.05.Skjongholm04a.jpg (42258 byte)
08.05.Makrellloss04b 08.05.Makrell04a 08.05.MakrellSkude04b 08.05.Skjongholm04a
08.05.Skarhav04a.jpg (45941 byte) 08.05.Jolena04a.jpg (43452 byte) 08.05.Venter04a.jpg (43428 byte) 08.05.Vestfisk04a.jpg (57789 byte)
08.05.Skarhav04a 08.05.Jolena04a 08.05.Venter04a 08.05.Vestfisk04a

Det fantastiske været fortsetter, men makrellen er fremdeles liten og dårlig betalt. Fiskerne forteller om småfallen fisk overalt. Nedenfor ser du noen av dem som leverte makrell ved Skude Fryseri 10. august. "Skare" skulle imidlertid bare fylle is.

08.10.Dimann04b.jpg (54268 byte) 08.10.Jolena04a.jpg (42796 byte) 08.10.Jono04d.jpg (51232 byte) 08.10.Jono04h.jpg (49127 byte)
08.10.Dimann04b 08.10.Jolena04a 08.10.Jono04d 08.10.Jono04h
08.10.Lobster04d.jpg (49613 byte) 08.10.Lobster04f.jpg (46707 byte) 08.10.Nordlys04d.jpg (56870 byte) 08.10.Skare04e.jpg (45927 byte)
08.10.Lobster04d 08.10.Lobster04f 08.10.Nordlys04d 08.10.Skare04e
08.10.Skare04f.jpg (43068 byte) 08.10.Smaen04b.jpg (56492 byte) 08.10.Stording04b.jpg (52157 byte) 08.10.Makrelllossing04a.jpg (63726 byte)
08.10.Skare04f 08.10.Smaen04b 08.10.Stording04b 08.10.Makrelllossing04a

Det viste seg å bli langt bedre pris på makrellen denne høsten, men fiskerne hadde fremdeles vansker med småfallen fisk. Bildene nedenfor er tatt 14. august. Som vanlig et par båter som ikke driver med makrellfiske; denne gang "Nyvingen" og "Sørlys".

08.14.Falcon04b.jpg (50827 byte) 08.14.LossingSkudeFryseri04b.jpg (71395 byte) 08.14.LossingSkudeFryseri04c.jpg (68604 byte) 08.14.M295HO04a.jpg (78735 byte)
08.14.Falcon04b 08.14.LossingSkudeFryseri04b 08.14.LossingSkudeFryseri04c 08.14.M295HO04a
08.14.Nyvingen04a.jpg (45473 byte) 08.14.R88K04b.jpg (36778 byte) 08.14.Solfuglen04b.jpg (50917 byte)
08.14.Nyvingen04a 08.14.R88K04b 08.14.Solfuglen04b

Det har ikke vært særlig vær denne høsten, og dermed ble det lite bilder også. Nedenfor vises et par bilder av "Fremad II" som leverer låssatt makrell. Bildene er tatt av Roger Gjerde.

09.02.Makrellevering04a.jpg (76395 byte) 09.02.Makrellevering04b.jpg (67093 byte)
09.02.Makrellevering04a 09.02.Makrellevering04b

© fiskeri.no  Se flere båtbilder på scanfishphoto.com