Reketråling sør i Nordsjøen 2003 - 2004
03.12.RekeLossing03b.jpg (72783 byte) 10.28.RiggReketralHolland04a.jpg (74051 byte) 03.12.RekeLossing03.jpg (69609 byte) 10.28.TraalHolland04.jpg (69958 byte)
03.12.RekeLossing03b 10.28.RiggReketralHolland04a 03.12.RekeLossing03 10.28.TraalHolland04

Her vises en bildeserie som omhandler rekefiske i sørlige del av Nordsjøbassenget. Rekene fiskes med trål utenfor kysten av Belgia, Holland, Tyskland og Danmark. Ca. 250 fartøy deltar i dette fisket, og det fiskes ca. 8 millioner kilo per år. Båtene fisker på lisens, og bare fartøy under 24 meters lengde, og med mindre enn 300 hk motor er tillatt. Trålen slepes langs bunn, og store gummikuler i nedre tråldel skremmer rekene opp og inn i posen. Merker på mudderbankene av kulene vise på det ene bildet til høyre. Rekene er fra 4-8 cm store. Rekene sorteres og kokes (3 min) ombord. Deretter pakkes og kjøles fangsten. Hver tredje dag losses båtene (hovedsakelig onsdag og fredag), og rekene går gjennom en ny sortering før auksjon. Store deler av kvantumet sendes til Marokko og Øst-Europa, der de renskes. Mye sendes så tilbake for videre foredling. Bildene her er tatt av Rienk Nadema.

07.16.RekerHolland04a.jpg (93313 byte) 07.16.RekerSkrelletHolland04a.jpg (47067 byte) 10.28.RiggReketralHolland04b.jpg (69909 byte) 10.02.ReketralSpor04.jpg (43148 byte)
07.16.RekerHolland04a 07.16.RekerSkrelletHolland04a 10.28.RiggReketralHolland04b 10.02.ReketralSpor04
04.23.ReketralHolland04b.jpg (42966 byte) 06.03.ReketralFuglHolland04a.jpg (64757 byte) 04.23.ReketralHolland04a.jpg (25977 byte) 10.04.ReketralflateInn04a.jpg (55791 byte)
04.23.ReketralHolland04b 06.03.ReketralFuglHolland04a 04.23.ReketralHolland04a 10.04.ReketralflateInn04a
10.17.ReketralPause03.jpg (43082 byte) 09.27.ReketralHolland03b.jpg (51556 byte) 03.05..ReketralMotHavn04.jpg (32003 byte) 04.02.ReketralEuro04a.jpg (32166 byte)
10.17.ReketralPause03 09.27.ReketralHolland03b 03.05..ReketralMotHavn04 04.02.ReketralEuro04a

Flåten som driver reketråling har vokst fra 2003 til 2004. Årsaken er kutt i kvotene for andre arter. Dette har resultert i store mengder reker på markedet, og dertil dårlig pris. I 1997 hadde fiskerne en avtale med avtakerne slik at kvantumet ble regulert ut fra behovene i markedet. Hver båt hadde da en ukentlig kvote, og denne ble gjerne tatt på en dag eller to. Dette gav god pris til fisker, forutsigbarhet for avtaker av lavt fiskepress. Ordningen ble imidlertid stanset da den brøt reglene for "fri konkurranse". Etter den tid har prisene gått kraftig ned, og fiskerne har kjempet for å overleve i dette fiskeriet.

07.17.ReketralBelgia03.jpg (52620 byte) 09.27.ReketralHolland03a.jpg (41107 byte) 10.17.ReketralerHolland03.jpg (45617 byte) 10.02.ReketralFeltetHolland03b.jpg (30620 byte)
07.17.ReketralBelgia03 09.27.ReketralHolland03a 10.17.ReketralerHolland03 10.02.ReketralFeltetHolland03b

Bortsett fra båten ovenfor (belgisk), er reketrålerne på denne siden fra Holland. Båtene bokstavkode viser til hjemstedshavn: LO = Ulrum-Lauwersoog, HA = Harlingen, WL = Westdongeradeel, UQ = Usquert, GO = Goedereede, ST `= Staveren, TX = Texel, TS = Terschelling, ZK = Ulrum-Zoutkampfra, UK = Urk, WR = Wieringen, OL = Oostdongeradeel og OD = Goedereede-Uoddorp. 

08.17.ReketralHolland03l.jpg (39457 byte) 08.17.ReketralHolland03m.jpg (42964 byte) 08.19.ReketralHavn04.jpg (44926 byte) 08.23.ReketralHolland03a.jpg (41790 byte)
08.17.ReketralHolland03l 08.17.ReketralHolland03m 08.19.ReketralHavn04 08.23.ReketralHolland03a
08.17.ReketralHolland03h.jpg (31989 byte) 08.17.ReketralHolland03i.jpg (48297 byte) 08.17.ReketralHolland03j.jpg (50366 byte) 08.17.ReketralHolland03k.jpg (36303 byte)
08.17.ReketralHolland03h 08.17.ReketralHolland03i 08.17.ReketralHolland03j 08.17.ReketralHolland03k
08.17.ReketralHolland03g.jpg (47423 byte) 07.17.ReketralHolland03a.jpg (37163 byte) 07.17.ReketralHolland03c.jpg (44039 byte) 07.24.ReketralHolland03.jpg (48923 byte)
08.17.ReketralHolland03g 07.17.ReketralHolland03a 07.17.ReketralHolland03c 07.24.ReketralHolland03
04.02.ReketralHolland04a.jpg (42458 byte) 10.17.ReketralHolland03.jpg (43097 byte) 08.01.ReketralHolland03d.jpg (48293 byte) 08.24.ReketralHolland03a.jpg (70768 byte)
04.02.ReketralHolland04a 10.17.ReketralHolland03 08.01.ReketralHolland03d 08.24.ReketralHolland03a
06.09.ReketralHolland03.jpg (41475 byte) 06.09.ReketralHolland03b.jpg (48391 byte) 06.09.ReketralHolland03c.jpg (50185 byte) 06.09.ReketralHolland03d.jpg (49763 byte)
06.09.ReketralHolland03 06.09.ReketralHolland03b 06.09.ReketralHolland03c 06.09.ReketralHolland03d
06.09.ReketralHolland03e.jpg (47549 byte) 06.09.ReketralHolland03f.jpg (53142 byte) 06.09.ReketralHolland03g.jpg (41810 byte) 06.09.ReketralHolland03h.jpg (42501 byte)
06.09.ReketralHolland03e 06.09.ReketralHolland03f 06.09.ReketralHolland03g 06.09.ReketralHolland03h
07.02.ReketralFelt04.jpg (42864 byte) 07.02.ReketralFelt04b.jpg (31209 byte) 07.05.ReketralHolland03.jpg (40511 byte) 08.01.ReketralHolland03a.jpg (43089 byte)
07.02.ReketralFelt04 07.02.ReketralFelt04b 07.05.ReketralHolland03 08.01.ReketralHolland03a
08.01.ReketralHolland03b.jpg (45066 byte) 08.01.ReketralHolland03c.jpg (48963 byte) 08.17.ReketralHolland03e.jpg (50743 byte) 08.17.ReketralFelt03.jpg (32337 byte)
08.01.ReketralHolland03b 08.01.ReketralHolland03c 08.17.ReketralHolland03e 08.17.ReketralFelt03
08.17.ReketralHolland03h.jpg (31989 byte) 08.17.ReketralHolland03f.jpg (41977 byte) 08.17.ReketralHolland03k.jpg (36303 byte) 08.17.ReketralHolland03l.jpg (39457 byte)
08.17.ReketralHolland03h 08.17.ReketralHolland03f 08.17.ReketralHolland03k 08.17.ReketralHolland03l
08.17.ReketralHolland03m.jpg (42964 byte) 08.17.ReketralHolland03.jpg (45829 byte) 08.17.ReketralHolland03b.jpg (38828 byte) 08.17.ReketralHolland03d.jpg (50951 byte)
08.17.ReketralHolland03m 08.17.ReketralHolland03 08.17.ReketralHolland03b 08.17.ReketralHolland03d

© Fiskeri.no/R.Nadema  Se flere båtbilder på scanfishphoto