Høsting av hjerteskjell i Holland (1998-2001) samt diverse fartøy 2003

Sanking av hjerteskjell har lang tradisjon i Holland. Regulering har vært nødvendig, og for mekanisk høsting er det 37 lisenser for å suge opp skjell med rør. Høsting foregår ved at mudderet løses opp av vann under trykk; skjellene virvles opp, og en "støvsugertrut" leder skjellene til sugerøret. Lisenser kan slås sammen slik at hvert fartøy kan høste med to "rør". Dette har resultert i at det er 21 fartøy som deltar. Bare tre lisenser er i privat eie; resten eies av industrien. I april starter sesongen ved at biologer/forskere undersøker mudderbankene. Et fartøy blir hyrt inn til prøvefangst. Dermed får forskerne et godt bilde av tilgjengeligheten på bankene. Kommer verdiene under en viss grense, blir hele sesongen avlyst. De siste årene har det vært så små kvoter at flåten har sett seg tjent med å bruke bare et fåtall fartøy til å ta kvoten. Overskuddet deles med resten av flåten. De siste årene har det vært diskusjon om den mekaniske høstingens innvirkning på miljøet.

HjerteskjellBiologHolland00b.jpg (39193 byte) HjerteskjellSankefartoy00b.jpg (38056 byte) HjerteskjellSankefartoy00.jpg (41298 byte)
HjerteskjellBiologHolland00b HjerteskjellSankefartoy00b HjerteskjellSankefartoy00

Håndraking representerer den tradisjonelle høstemetoden. Håndraken ser ut som ei lang jernrive med en oppsamlingspose i bakkant. Riva dras bakover i lengder på 12 meter, før posen skylles i vann slik at mudderet renner ut. Tidligere ble skjellende transportert i bøtter, men nå bruker man gummibåter. Når gummibåtene er fulle, lastes skjellene over på større fartøy som ligger på bankene. Ved full fjære ligger bankene tørre, og da kan man ikke rake. Det er i periodene mellom full flo og full fjære man kan drive denne sankingen. Når vannet står for høyt, eller ved full fjære, bruker man tiden til å spise og hvile. De to siste bildet i denne serien viser et transportfartøy for rakerne. Av fastsatt totalkvote, blir 6 % gitt til håndsamlere (rakere). Denne kvoten deles på 20 lisenser. Her en side med bilder av mekaniske høstere.

HjerteskjellrakingHolland00c.jpg (44608 byte) HjerteskjellrakingHolland00d.jpg (45176 byte) HjerteskjellrakingHolland00a.jpg (53530 byte) HjerteskjellrakingHolland00b.jpg (84847 byte)
HjerteskjellrakingHolland00c HjerteskjellrakingHolland00d HjerteskjellrakingHolland00a HjerteskjellrakingHolland00b
HjerteskjellDeltakereHolland00.jpg (31193 byte) Hjerteskjelltransport03a.jpg (36042 byte) SkjellbatVertrouwen03.jpg (52024 byte)
HjerteskjellDeltakereHolland00 Hjerteskjelltransport03a SkjellbatVertrouwen03 *

Bildene på denne siden er tatt av Rienk Nadema som selv driver med raking av hjerteskjell. Den minimale aktiviteten på mudderbankene de siste årene er årsaken til at flere av bildene fra denne virksomheten er 4-6 år gamle. 

Bomtrålere og reketrålere fra ulike nasjoner 2003
BomtralHolland03d.jpg (44252 byte) BomtralHolland03e.jpg (44281 byte) BomtralTyskMaren03.jpg (54838 byte) NorskbomtralKvitsjoen03.jpg (46243 byte)
BomtralHolland03d BomtralHolland03e BomtralTyskMaren03 NorskbomtralKvitsjoen03
Noordvaerder03.jpg (40615 byte) ReketralHolland03d.jpg (44829 byte) ReketralHolland03e.jpg (39603 byte) ReketrHolland03a.jpg (45534 byte)
Noordvaerder03 ReketralHolland03d ReketralHolland03e ReketrHolland03a
Båtene overfor. Linje 1 fra venstre: "Zes Gebroeders" fra Den Helder (Holland), "Espada" fra Wieringen (Holland), "Maren" fra Busum (Tyskland) og "Kvitsjøen" fra Møre (Norge!). Linje 2 fra venstre: "Noordvaeder" fra Vest-Agder, "Zwerver" fra Ulrum-Lauwersoog (Holland), "Sven" fra Terschelling (Holland) og "Wobbegien" fra Harlingen (Holland) - for å vise noen av båtene fiskeri.no har fått tilgang til. Bildene er tatt av Rienk Nadema.

© fiskeri.no/R.Nadema  Se flere fiskebilder på scanfishphoto