Tråling etter muslinger (blåskjell) i Holland 2003 - 2004
04.23.MuslingAkerHolland04a.jpg (106320 byte) 04.23.MuslingbankHolland04a.jpg (74711 byte) 04.23.MuslingYngel04a.jpg (94930 byte) 05.06.SjostjerneMusling04.jpg (100652 byte)
04.23.MuslingAkerHolland04a 04.23.MuslingbankHolland04a 04.23.MuslingYngel04a 05.06.SjostjerneMusling04

Dyrking av muslinger i Holland er en kombinasjon av fiske og havbruk. Første bilde viser en åker ved fjære sjø. Neste bilde viser en biolog som undersøker en bank med muslingyngel. Fisket foregår i to sesonger; senhøstes og vår. De fleste bildene her er tatt i mai 2004. Fisket er strengt regulert, og hver fangst måles (bilder i fjerde rekke) før trålerne kan sette kursen mot sin åkerlapp/parsell for å sette ut muslingene. På de naturlige yngelbankene kan en storm fjerne det meste av skjell og yngel. Også østers og sjøstjerne er en uønsket gjest for skjelldyrkerne. De våte åkrene som fiskerne bruker, ligger bedre sikret mot strøm og vind. 

05.30.HollMuslingTraler03a.jpg (49995 byte) 11.06.HollMuslTraling03b.jpg (58802 byte) 11.02.HollMuslTraler03a.jpg (46140 byte) 05.30.HollMuslingTral04a.jpg (64782 byte)
05.30.HollMuslingTraler03a 11.06.HollMuslTraling03b 11.02.HollMuslTraler03a 05.30.HollMuslingTral04a

Selve fisket foregår med fire tråler (bomtråler) i hvert fartøy. For å få den enkelte trål ombord og tømt, trengs en egen vinsj. Det vil si at skipperen må håndtere åtte vinsjtromler under fisket, noe som krever helt spesielle ferdigheter. Alt fisket etter muslingyngel foregår i Waddensea. 

05.30.HollMuslingTral04b.jpg (58489 byte) 05.28.HollMuslinger04a.jpg (129644 byte) 11.06.HollMuslTraling03a.jpg (40125 byte) 05.17.HollRekeOgMuslTral04a.jpg (45334 byte)
05.30.HollMuslingTral04b 05.28.HollMuslinger04a 11.06.HollMuslTraling03a 05.17.HollRekeOgMuslTral04a
05.30.HollFangstestimat04b.jpg (67125 byte) 05.30.HollFangstestimat04c.jpg (72923 byte) 05.30.HollMuslingfangst04a.jpg (80911 byte) 05.30.HollFangstestimat04a.jpg (70073 byte)
05.30.HollFangstestimat04b 05.30.HollFangstestimat04c 05.30.HollMuslingfangst04a 05.30.HollFangstestimat04a

Nedenfor følger noen av de hollandske muslingtrålerne som deltar i tråling etter blåskjell. De ni første båtene er fra Bruinisse (reg. BRU-). Deretter et bilde fra båter som tar helg i Harlingen. Deretter seks trålere fra Reimerswaal-Yerkseke (reg YE-). De to siste båtene er fra henholdsvis Zierikzee (reg. ZZ-) og Tholden (reg. TH-).Omlag 75 fartøy - de fleste fra Sør-Holland - har lisens for kultivering av muslinger. Denne form for havbruk kan spores tilbake til 1930-tallet.

05.24.HollMuslTraler04a.jpg (44352 byte) 05.28.HollMuslingTraler04a.jpg (46256 byte) 05.13,HollMuslTraler04a.jpg (47751 byte) 05.13,HollMuslTraler04b.jpg (39775 byte)
05.24.HollMuslTraler04a 05.28.HollMuslingTraler04a 05.13.HollMuslTraler04a 05.13.HollMuslTraler04b
05.30.HollMuslingTraler04b.jpg (39273 byte) 05.13.HollMuslTraler04d.jpg (42593 byte) 05.30.HollMuslingTraler04a.jpg (45376 byte) 05.06,HollMuslTraler04a.jpg (41293 byte)
05.30.HollMuslingTraler04b 05.13.HollMuslTraler04d 05.30.HollMuslingTraler04a 05.06.HollMuslTraler04a
05.13.HollMuslTraler04c.jpg (38467 byte) 05.28.MuslingTralIHavn04a.jpg (39091 byte) 05.28.HollMuslingTraler04d.jpg (51466 byte) 05.28.HollMuslingTraler04e.jpg (46218 byte)
05.13.HollMuslTraler04c 05.28.MuslingTralIHavn04a 05.28.HollMuslingTraler04d 05.28.HollMuslingTraler04e
05.13.HollMuslTraler04e.jpg (45674 byte) 05.13.HollMuslTraler04f.jpg (40894 byte) 05.19.HollMuslTraler04.jpg (45563 byte) 05.28.HollMuslingTraler04c.jpg (42893 byte)
05.13.HollMuslTraler04e 05.13.HollMuslTraler04f 05.19.HollMuslTraler04 05.28.HollMuslingTraler04c
05.28.HollMuslingTraler04f.jpg (47056 byte) 05.28.HollMuslingTraler04b.jpg (53905 byte)    
05.28.HollMuslingTraler04f 05.28.HollMuslingTraler04b    

Det tar to år før muslingene har vokst seg store nok til høsting Alle høsteklare blåskjell går innom Yerseke som har den eneste skjellauksjonen i verden. I 2003 ble 53 000 tonn (68 mill. Euro) solgt på denne auksjonen. 19 tonn kom faktisk fra Norge!! Det er fiskeri.no`s eminente fotograf Rienk Nadema som har tatt samtlige bilder på denne siden.

© Fiskeri.no/R.Nadema  Se flere fiskeribilder på scanfishphoto