Sildefisket på Karmøyfeltet 2004

Sildefisket på Karmøyfeltet 2002 Sildefisket på Karmøyfeltet 2003

11.-12.03  I går (11.) tok "Sotrabas" en fangst på 25 tonn på Karmøyfeltet. Det ble også en del bomkast før det ble for mye vind til å arbeide på feltet. I dag har "Risholm" vært i Karmsundet der "Lyn" har hatt hellet med seg tidligere. Også ved Bømlo er det tatt fangster de siste dagene. Det er meldt kuling til over helga.

03.10.RisholmKlarKast04a.jpg (49704 byte) 03.10.RemmingKaster04b.jpg (40908 byte) 03.10.RemmingKaster04c.jpg (39568 byte) 03.10.Remmingkast04i.jpg (51148 byte)
03.10.RisholmKlarKast04a 03.10.RemmingKaster04b 03.10.RemmingKaster04c 03.10.Remmingkast04i

10.03. Nok en fin dag med sol og østlig bris. "Remming" tok årets første notfangst på Karmøyfeltet. Det er to år siden sist. Fangsten på 10-15 tonn ble satt i lås og slept inn til smulere farvann (siste bildet i serien). Både "Risholm" og "Remming" fant sild på feltet, men den stod grunt, og det var helst små dotter som ble sett. Litt over kl. 16.00 kastet "Remming" igjen, og det er dette kastet som er fotografert så grundig nedenfor. Det er meldt mer vind de kommende dagene, så det gjelder å bruke kameraet de få dagene man har mulighet. Ut på ettermiddagen kom også "Idse Jr." og "Fremad II" til feltet.

03.10.Remmingkast04h.jpg (54456 byte) 03.10.Remmingkast04g.jpg (50122 byte) 03.10.Remmingkast04c.jpg (61732 byte) 03.10.Remmingkast04e.jpg (43963 byte)
03.10.Remmingkast04h 03.10.Remmingkast04g 03.10.Remmingkast04c 03.10.Remmingkast04e
03.10.Remmingkast04d.jpg (62729 byte) 03.10.Remmingkast04a.jpg (46230 byte) 03.10.Remmingkast04b.jpg (48424 byte) 03.10.SildefangstHovdagut04a.jpg (48532 byte)
03.10.Remmingkast04d 03.10.Remmingkast04a 03.10.Remmingkast04b 03.10.SildefangstHovdagut04a

09.03. En utrolig fin dag. Havblikk og sol. Gode garnfangster ble tatt på feltet, og både "Remming" og "Risholm" hadde bomkast tidlig på dagen. Da fiskeri.no kom ut, fant "Risholm" en dott, men den stod for nære garnlenkene som var satt på feltet. Basbåten til "Remming" fulgte dotten, men den ville ikke flytte seg. I mellomtiden fant "Risholm" en annen registrering som de kastet på. Det ble bom, men bildene ble meget bra - de fem rekkene nedenfor. Øverste rekke viser notlaget på leiting. Følgefartøyet frigjøres idet en sildedott dukker opp på asdicen. Neste rekke viser blåsa i sjøen og nota som går ut. Deretter tre bilder fra snurping før nota hales inn.

03.09.RisholmNotlag04c.jpg (36777 byte) 03.09.RisholmKlarTilKast04a.jpg (46109 byte) 03.09.RisholmFolger04b.jpg (52590 byte) 03.09.BasRemming04b.jpg (49378 byte)
03.09.RisholmNotlag04c 03.09.RisholmKlarTilKast04a 03.09.RisholmFolger04b 03.09.BasRemming04b
03.09.RisholmKlarTilKast04e.jpg (47551 byte) 03.09.RisholmKaster04c.jpg (45506 byte) 03.09.RisholmKaster04e.jpg (43996 byte) 03.09.RisholmKaster04g.jpg (45686 byte)
03.09.RisholmKlarTilKast04e 03.09.RisholmKaster04c 03.09.RisholmKaster04e 03.09.RisholmKaster04g
03.09.RisholmSnurp04c.jpg (48092 byte) 03.09.RisholmSnurp04g.jpg (50959 byte) 03.09.RisholmSnurp04h.jpg (44701 byte) 03.09.RisholmKaver04l.jpg (49714 byte)
03.09.RisholmSnurp04c 03.09.RisholmSnurp04g 03.09.RisholmSnurp04h 03.09.RisholmKaver04l
03.09.RisholmKaver04k.jpg (50869 byte) 03.09.RisholmKaver04n.jpg (52676 byte) 03.09.RisholmKaver04r.jpg (49672 byte) 03.09.Remming04c.jpg (41951 byte)
03.09.RisholmKaver04k 03.09.RisholmKaver04n 03.09.RisholmKaver04r 03.09.Remming04c
03.09.RisholmKaver04m.jpg (107882 byte) 03.09.RisholmKaver04s.jpg (54607 byte) 03.09.Sildefelt04c.jpg (42513 byte) 03.09.Adrik04b.jpg (39537 byte)
03.09.RisholmKaver04m 03.09.RisholmKaver04s 03.09.Sildefelt04c 03.09.Adrik04b

08.03. Nydelig vær. Garnfangst tatt på Karmøyfeltet og i Vedavågen. Det er også en del fugl på feltet. Likevel er det ikke sett sild på asdic. feltet. "Risholm" er eneste notlag på feltet. Også en garnbåt ble fotografert (litt lengre nede til høyre). Sent på kvelden kom "Remming" og "Hovdagut" inn til Åkrehamn.

03.08.Risholm04k.jpg (33001 byte) 03.08.Risholm04e.jpg (39338 byte) 03.08.Risholm04q.jpg (39917 byte) 03.08.Risholm04r.jpg (44552 byte)
03.08.Risholm04k 03.08.Risholm04e 03.08.Risholm04q 03.08.Risholm04r

07.03. Rolige vindforhold tidligere i dag. Litt friskere nordavind i ettermiddag. I skrivende stund er "Risholm" fremdeles ute på feltet. Krysser de nordre delene av feltet. Det er satt garn i sjøen både i Vedavågen og på Karmøyfeltet.

03.03.Terneskjaer04a.jpg (57882 byte) 03.06.Gulholm04a.jpg (45240 byte) 03.06.RyvningenSild04b.jpg (85152 byte) 03.08.R45K04c.jpg (38202 byte)
03.03.Terneskjaer04a 03.06.Gulholm04a. 03.06.RyvningenSild04b 03.08.R45K04c

06.03. Rolige vindforhold. "Ryvingen" dro garn fra flere settingen, og det ble sild både fra Karmøyfeltet og i området rundt Vedavågen. Over ti kasser sild ble solgt like fort som garna ble tinte (bilde over). Det var ingen notbåter på feltet i formiddag. Over vises også "Terneskjær" i Kopervik og "Gulholm".

05.03. Vinden roet seg ut på dagen, og to båter var ute og halte opp garn som hadde stått i et par dager. Ingen fikk sild. Samtidig meldes det om registreringer lengre nord (rund Ryvingen). Karmøyfeltet er stort, og så langt har garna stått på et lite avgrenset område vest og sørvest for Nyvingen.  I fjordene er det tatt svært gode garnfangster. Nå håper alle at månen skal lokke silda frem i helga.

04.03.Det blåser stikker og strå. Garnbåtene avventer og håper på roligere vindforhold utover dagen. "Hans Brattstrøm" var ute i formiddag for å dra garn, men resultatet var like nedslående som været. Fartøyet kom inn igjen til Åkrehamn, og noen bilder ser du nedenfor.

03.03.RisholmIHavn04.jpg (58105 byte) 03.04.HansBrattstrom04b.jpg (44058 byte) 03.04.HansBrattstrom04c.jpg (46374 byte) 03.04.HansBrattstrom04h.jpg (44411 byte)
03.03.RisholmIHavn04 03.04.HansBrattstrom04b 03.04.HansBrattstrom04c 03.04.HansBrattstrom04h

03.03.I går kveld ble det tatt en garnfangst, mens det i dag helst var lite å få. Største garnfangst var på tre kasser. "Risholm" ankom Åkrehamn som første notbåt i havna. Om ettermiddagen kom også forskningsfartøyet "Hans Brattstrøm" som hadde satt garn og loddet på feltet. Også garnbåter har loddet, men tung sjø har gjort dette vanskelig. En av fangstene som ble tatt i dag var av sild som ennå ikke var klar til gyting. Dette gir håp for de kommende dagene.

02.03. Ingen notbåter på feltet. To garnbåter dro garn, men fangsten ble liten; en halv kasse på den ene båten. Ifølge en av garnbåtene stod silda høyt og spredt i går ettermiddag (15-20 meter). Det står fremdeles garn i sjøen. "Sotrabas" fant ikke sild. "Lyn" og "Idse Jr." har letet i Karmsundet og videre sørover uten resultat.

01.03. "Sotrabas"? ble sett kryssende på Karmøyfeltet som første notbåt. Båten krysset hele feltet, men det er så langt uvisst hva som er sett. Snurrevadfiskere forteller om kun små sildedotter. Et par låssettere har vært i Karmsundet, men der er det sett lite. I ettermiddag kom også en tredje garnbåt til Åkrehamn med fulle garn. Også ved Bokn er det tatt en fin garnfangst.

01.03. "Rødholm" og "Ryvingen" var de første som halte inn garna mandag morgen, og i dag fikk også disse rikelig med sild. Fangstene ble tatt på de tradisjonelle feltene sørvest av Nyvingen (nordvest av Ferkingstadneset). Kvantumet av årets sildefiske på Karmøyfeltet har nå oversteget fjorårets. Da var det bare 10 kasser som ble tatt på feltet. Selv om det lover godt for de kommende dagene, er det ingen som vet hvor stor tyngde silda har kommet inn med.

03.01.Sildefangst04i.jpg (69732 byte) 03.01.Sildefangst04j.jpg (82448 byte) 03.01.Sildefangst04k.jpg (85208 byte) 03.01.Sildefangst04l.jpg (85642 byte)
03.01.Sildefangst04i 03.01.Sildefangst04j 03.01.Sildefangst04k 03.01.Sildefangst04l

28.02. Garne ble satt på Karmøyfeltet fredag, samtidig med at det ble meldt om sildesyner ved Bømlo. Kaldt og fint vær gav håp. Lørdag var fem garnbåter på Karmøyfeltet, men bare en av dem kunne vise til fulle garn. 8-10 kasser på to garn. De øvrige fikk lite eller ingenting.

02.28.GarnRodholm04e.jpg (41323 byte) 02.28.GarnRodholm04n.jpg (49180 byte) 02.28.GarnRyvingen04r.jpg (53317 byte) 02.28.GarnRyvingen04h.jpg (48641 byte)
02.28.GarnRodholm04e 02.28.GarnRodholm04n 02.28.GarnRyvingen04r 02.28.GarnRyvingen04h
02.28.GarnRyvingen04f.jpg (53276 byte) 02.28.Garnsild04g.jpg (79690 byte) 02.28.Garnsild04n.jpg (77376 byte) 02.28.Garnsild04l.jpg (77653 byte)
02.28.GarnRyvingen04f 02.28.Garnsild04g 02.28.Garnsild04n 02.28.Garnsild04l

25.02. På lørdag ble en ny notfangst låssatt i Karmsundet av "Lyn". Fredag ble fisket stoppet for kystnotflåten, men låssetterne fikk fortsette. Etter helga har været vært dårlig, og det har ikke vært loddet på de tradisjonelle gytefeltene.

21.02. På fredag kom det inn to garnfangster til Åkrehamn, og i dag (lørdag) ble det tatt omlag 4 kasser fra en båt. Det er - som tidligere i uken - sild fra "Vedavåg-bestanden" det fiskes på. Bildene nedenfor viser Ole og Magne Tjøsvolls med dagens fangst. Det ble også tatt en notfangst i Karmsundet før helga.

02.21.GarnsildOleT04d.jpg (83130 byte) 02.21.GarnsildOleT04g.jpg (84193 byte) 02.21.GarnsildOleT04e.jpg (78411 byte) 02.21.GarnsildOleT04i.jpg (78533 byte)
02.21.GarnsildOleT04d 02.21.GarnsildOleT04g 02.21.GarnsildOleT04e 02.21.GarnsildOleT04i

19.02. En garnbåt har forsøkt seg på Karmøyfeltet, men fangsten ble bare en håndfull silder. Det er heller ikke sett sild på loddet. I Vedavågen derimot, ble det tatt en garnfangst på 2 kasser i går. En snurrevadbåt har vært og loddet i Vågen, og fant da en betydelig forekomst som stod oppe på 20 meters dyp. Fiskeren mente at sildedotten var så stor at også notbåter hadde sett syn på å få den. 

02.13.SildAkra04a.jpg (72430 byte) 02.13.SildAkra04b.jpg (78164 byte) 02.13.SildAkra04c.jpg (84179 byte)
02.13.SildAkra04a 02.13.SildAkra04b 02.13.SildAkra04c

13.02 Allerede i slutten av januar ble den første garnfangsten tatt i Vedavågen. Deretter ble det stille en stund. Den 13. februar ble det tatt en ny - og fin - garnfangst i Vedavågen samtidig som det ble tatt sild på garn mellom noen holmer vest av Åkrahamn. Fiskerne fortalte om opp til fire kasser per garn. Sildefisket tar normalt til i månedsskiftet februar-mars, og det antas å være mer lokale bestander som inntar Karmøy så tidlig. Ingen har prøvet seg på gytefeltene ennå, og ingen har vært ute og loddet. Bildene viser tining av garn etter en fangst tatt vest av Åkrehamn 13. februar.

© Fiskeri.no se flere fiskeribilder på scanfishphoto