Bomtrålere (beamtrawlers) 2005

Nedenfor følger en rekke bilder som i hovedsak viser bomtrålere fra Holland, samt to fra Shetland. Fra øverst til venstre: De to første kommer fra Harlingen. Deretter en fra Den Helder og en fra Katwijk. 

03.28.BomtralHA42Holland05.jpg (42548 byte) 03.28.BomtralHA76Holland05.jpg (46245 byte) 03.28.BomtralHD5Holland05.jpg (41659 byte) 03.28.BomtralKW72Holland05.jpg (38655 byte)
03.28.BomtralHA42Holland05 03.28.BomtralHA76Holland05 03.28.BomtralHD5Holland05 03.28.BomtralKW72Holland05

Neste rekke starter med to trålere fra Lerwick (Shetland); en fra Ulrum-Lauwersoog og en fra Oostdongeradeel. Tredje rekke viser fartøy fra Oostdongeradeel, Staveren, Terschelling og Urk. Fjerde rekke starter med to trålere fra Urk. Deretter en fra Westdogeradeel og en fra Wonseradeel. Siste rekke starter med to båter fra Wieringen, etterfulgt av to båter fra Ulurm-Zoutkamp og Staveren. Samtlige bilder tatt 28. mars 2005 av Rienk Nadema. 

03.28.BomtralLK3380Shetland05.jpg (54058 byte) 03.28.BomtralLK3431Shetland05.jpg (49026 byte) 03.28.BomtralLO44Holland05.jpg (37091 byte) 03.28.BomtralOL4Holland05.jpg (47767 byte)
03.28.BomtralLK3380Shetland05 03.28.BomtralLK3431Shetland05 03.28.BomtralLO44Holland05 03.28.BomtralOL4Holland05
03.28.BomtralOL12Holland05.jpg (46677 byte) 03.28.BomtralST21Holland05.jpg (38497 byte) 03.28.BomtralTS1Holland05.jpg (45156 byte) 03.28.BomtralUK190Holland05.jpg (40895 byte)
03.28.BomtralOL12Holland05 03.28.BomtralST21Holland05 03.28.BomtralTS1Holland05 03.28.BomtralUK190Holland05
03.28.BomtralUK249Holland05.jpg (45762 byte) 03.28.BomtralUK287Holland05.jpg (51156 byte) 03.28.BomtralWL15Holland05.jpg (43106 byte) 03.28.BomtralWON1Holland05.jpg (45692 byte)
03.28.BomtralUK249Holland05 03.28.BomtralUK287Holland05 03.28.BomtralWL15Holland05 03.28.BomtralWON1Holland05
03.28.BomtralWR56Holland05.jpg (45872 byte) 03.28.BomtralWR106Holland05.jpg (50090 byte) 03.28.BomtralZK44Holland05.jpg (39516 byte) 03.28.ST8Holland05.jpg (53640 byte)
03.28.BomtralWR56Holland05 03.28.BomtralWR106Holland05 03.28.BomtralZK44Holland05 03.28.ST8Holland05

© Fiskeri.no/R.Nadema