Diverse fiskeribilder - desember 2005
11.24.NorskISkagen05.jpg (48468 byte) 11.24.VestfartSkagen05.jpg (43771 byte) 11.24.VestfartSkagen05b.jpg (44176 byte) 11.24.BoanesHavSkagen05.jpg (47853 byte)
11.24.NorskISkagen05 11.24.VestfartSkagen05 11.24.VestfartSkagen05b 11.24.BoanesHavSkagen05

Her vises diverse bilder fra ulike fartøy og situasjoner dette året. Nederst noen bilder av ringnotfartøy i Bergen under makrellfisket i slutten av september. Over disse følger en serie av "Libas" under to anløp til Skagen i mai og juni. De to øverste rekkene viser norske fartøy som losser i Skagen: "Vestfart" og "Boanes hav". Sistnevnte tatt av Christian Jensen. Nederst noen bilder av "Jim" og fritidsfiske med ruser.

05.23.Libas05.jpg (47448 byte) 06.16.LibasSkagen05a.jpg (39318 byte) 06.16.LibasSkagen05b.jpg (44227 byte) 06.16.LibasSkagen05c.jpg (41050 byte)
05.23.Libas05 06.16.LibasSkagen05a 06.16.LibasSkagen05b 06.16.LibasSkagen05c
09.22.Bergen05.jpg (81607 byte) 09.22.SolvaarViking05.jpg (57993 byte) 09.28.Harmoni05a.jpg (69479 byte) 09.28.Makrellevering05a.jpg (62676 byte)
09.22.Bergen05 09.22.SolvaarViking05 09.28.Harmoni05a. 09.28.Makrellevering05a
11.24.Jim05a.jpg (46500 byte) 11.24.Jim05b.jpg (50848 byte) 11.24.Jim05c.jpg (44098 byte) 11.26.Rusehal05a.jpg (65020 byte)
11.24.Jim05a 11.24.Jim05b 11.24.Jim05c 11.26.Rusehal05a
11.26.Rusehal05b.jpg (64714 byte) 11.26.Rusehal05c.jpg (68435 byte) 11.26.Rusehal05e.jpg (58347 byte) *
11.26.Rusehal05b 11.26.Rusehal05c 11.26.Rusehal05e '

© fiskeri.no og © fiskeri.no/C.Jensen