Kolmulefiske vest av Irland  og motiv fra Torshavn mars - april 2005
04.06.GOSarsTorshavn05.jpg (64620 byte) 04.06.MagnusHeinason05.jpg (63966 byte) 04.06.TralSlippTorshavn05.jpg (51221 byte) 04.06.MarshalKrylovTorshav05b.jpg (41669 byte)
04.06.GOSarsTorshavn05 04.06.MagnusHeinason05 04.06.TralSlippTorshavn05 04.06.MarshalKrylovTorshav05b

De 12 første bildene er fra Torshavn på Færøyene. Her vises bl.a. det færøyske forskningsfartøyet "Magnus Heinasom" og russiske "Marshal Krylov" som bukseres ut av havna. Samtlige 12 bilder er tatt 6. april som var en dag rik på ulike værtyper.

04.06.MarshalKrylovTorshav05c.jpg (40681 byte) 04.06.Torshavn05a.jpg (73955 byte) 04.06.Torshavn05e.jpg (68404 byte) 04.06.Torshavn05c.jpg (59838 byte)
04.06.MarshalKrylovTorshav05c 04.06.Torshavn05a 04.06.Torshavn05e 04.06.Torshavn05c
04.06.Torshavn05d.jpg (62196 byte) 04.06.Torshavn05b.jpg (63799 byte) 04.06.Torshavn05f.jpg (32574 byte) 04.06.MarshalKrylovTorshav05a.jpg (57125 byte)
04.06.Torshavn05d 04.06.Torshavn05b 04.06.Torshavn05f 04.06.MarshalKrylovTorshav05a

Nedenfor ser du først to bilder av "Porfiriy Chanchibadze" fra tidligere i dag (6. april). De øvrige er tatt 3. april. Først fire bilder av irske "Atlantic Dawn" før hollandske "Maartje Theadora" og "Afrika" som det finnes flere bilder av lengre nede på siden. Deretter følger 16 bilder i skiftende vær- og lysforhold der "Slaatterøy" bl.a. pumper fangst ombord.

04.06.PorfiriyChanchibadze05b.jpg (45109 byte) 04.06.PorfiriyChanchibadze05a.jpg (40185 byte) 04.03.AtlanticDawn05b.jpg (47079 byte) 04.03.AtlanticDawn05c.jpg (48064 byte)
04.06.PorfiriyChanchibadze05b 04.06.PorfiriyChanchibadze05a 04.03.AtlanticDawn05b 04.03.AtlanticDawn05c
04.03.AtlanticDawn05a.jpg (48955 byte) 04.03.AtlanticDawn05d.jpg (46650 byte) 04.03.MaartjeTheadora05.jpg (42369 byte) 04.03.Afrika05c.jpg (43312 byte)
04.03.AtlanticDawn05a 04.03.AtlanticDawn05d 04.03.MaartjeTheadora05 04.03.Afrika05c
04.03.Slaatteroey05i.jpg (53453 byte) 04.03.Slaatteroey05h.jpg (50624 byte) 04.03.Slaatteroey05c.jpg (36234 byte) 04.03.Slaatteroey05b.jpg (45818 byte)
04.03.Slaatteroey05i 04.03.Slaatteroey05h 04.03.Slaatteroey05c 04.03.Slaatteroey05b
04.03.Slaatteroey05e.jpg (44506 byte) 04.03.Slaatteroey05f.jpg (51167 byte) 04.03.Slaatteroey05g.jpg (51156 byte) 04.03.Slaatteroey05a.jpg (42286 byte)
04.03.Slaatteroey05e 04.03.Slaatteroey05f 04.03.Slaatteroey05g 04.03.Slaatteroey05a
04.03.Slaatteroey05d.jpg (35366 byte) 04.03.Slaatteroey05j.jpg (53260 byte) 04.03.Slaatteroey05k.jpg (70763 byte) 04.03.Slaatteroey05l.jpg (57241 byte)
04.03.Slaatteroey05d. 04.03.Slaatteroey05j 04.03.Slaatteroey05k 04.03.Slaatteroey05l
04.03.Slaatteroey05m.jpg (45757 byte) 04.03.Slaatteroey05o.jpg (46051 byte) 04.03.Slaatteroey05n.jpg (51170 byte) 04.03.Slaatteroey05p.jpg (42825 byte)
04.03.Slaatteroey05m 04.03.Slaatteroey05o 04.03.Slaatteroey05n 04.03.Slaatteroey05p

Nedenfor ser du flere bilder tatt på kolmulefeltet 3. april. Den nederste av de fem rekkene nedenfor viser tre bilder av "Hundvåkøy". Deretter følger tre bilder fra feltet hvorav ett viser kolmuletrålen idet den kommer til overflaten. Et bilde av "Manon" på feltet følger før fire bilder av "Østerbris". Deretter tre bildera av "Sæbjørnen" før fire bilder av "Smaragd". Helt øverst til venstre vises to bilder av Hollandske "Afrika" som heller ikke er noen smågutt i dette selskapet. Flere bilder følger.

04.03.Afrika05b.jpg (43500 byte) 04.03.Afrika05a.jpg (43525 byte) 04.03.Smaragd05d.jpg (47878 byte) 04.03.Smaragd05c.jpg (52184 byte)
04.03.Afrika05b 04.03.Afrika05a 04.03.Smaragd05d 04.03.Smaragd05c
04.03.Smaragd05b.jpg (53264 byte) 04.03.Smaragd05a.jpg (45758 byte) 04.03.Saebjorern05c.jpg (41149 byte) 04.03.Saebjorern05b.jpg (45878 byte)
04.03.Smaragd05b 04.03.Smaragd05a 04.03.Saebjorern05c 04.03.Saebjorern05b
04.03.Saebjorern05a.jpg (45253 byte) 04.03.Oesterbris05d.jpg (46416 byte) 04.03.Oesterbris05c.jpg (47450 byte) 04.03.Oesterbris05b.jpg (43299 byte)
04.03.Saebjorern05a 04.03.Oesterbris05d 04.03.Oesterbris05c 04.03.Oesterbris05b
04.03.Oesterbris05a.jpg (41527 byte) 04.03.Manon05a.jpg (36531 byte) 04.03.Kolmulesekk05a.jpg (46473 byte) 04.03.Kolmulefelt05b.jpg (42683 byte)
04.03.Oesterbris05a 04.03.Manon05a 04.03.Kolmulesekk05a 04.03.Kolmulefelt05b
04.03.Kolmulefelt05a.jpg (38812 byte) 04.03.Hundvaakoey05d.jpg (52954 byte) 04.03.Hundvaakoey05c.jpg (54748 byte) 04.03.Hundvaakoey05b.jpg (52902 byte)
04.03.Kolmulefelt05a 04.03.Hundvaakoey05d 04.03.Hundvaakoey05c 04.03.Hundvaakoey05b

Båtene nedenfor er fotografert under kolmulefisket vest av Irland. Helt nederst ser man noen havsuler som sloss om kolmule. Der er også et bilde av skotske "Pathway". I nest nederste rekke vises et par bilder fra tråling fra forskningsfartøyet "G.O.Sars". Ovenfor vises "Fiskeskjer", "Gardar" og "Hundvåkøy".

04.03.Hundvaakoey05a.jpg (48851 byte) 04.03.Gardar05b.jpg (48243 byte) 04.03.Gardar05a.jpg (46769 byte) 04.03.Gardar05c.jpg (48565 byte)
04.03.Hundvaakoey05a 04.03.Gardar05b 04.03.Gardar05a 04.03.Gardar05c
04.03.Fiskeskjer05d.jpg (51564 byte) 04.03.Fiskeskjer05c.jpg (52659 byte) 04.03.Fiskeskjer05b.jpg (49345 byte) 04.03.Fiskeskjer05e.jpg (52584 byte)
04.03.Fiskeskjer05d 04.03.Fiskeskjer05c 04.03.Fiskeskjer05b 04.03.Fiskeskjer05e.
04.03.Fiskeskjer05a.jpg (48352 byte) 03.30.ToktKolmule05c.jpg (84204 byte) 03.30.ToktKolmule05b.jpg (80835 byte) 03.30.ToktKolmule05a.jpg (90780 byte)
04.03.Fiskeskjer05a 03.30.ToktKolmule05c 03.30.ToktKolmule05b 03.30.ToktKolmule05a
03.30.Pathway05.jpg (53411 byte) 03.30.Havsuler05c.jpg (76504 byte) 03.30.Havsuler05b.jpg (88300 byte) 03.30.Havsuler05a.jpg (82345 byte)
03.30.Pathway05 03.30.Havsuler05c 03.30.Havsuler05b 03.30.Havsuler05a

© fiskeri.no