Norske, danske, svenske - og et par andre - fiskefartøy 2005
05.31.Havglans05a.jpg (47004 byte) 06.08.Havglans05a.jpg (43012 byte) 06.08.Havglans05b.jpg (49784 byte) 06.12.Rav05b.jpg (40652 byte)
05.31.Havglans05a 06.08.Havglans05a 06.08.Havglans05b 06.12.Rav05b

Her følger en del bilder tatt ved - og i - Skage havn. Øverst vises en del norske fartøy ("Havglans", "Rav" og "Rogne"), samt "Harvest" og "Vea" vel inne i havna. Lengre ned er det motiv av "Svanaug Elise", "Møgsterfjord", "Vendla", "Fonnes" og "Ligrunn".  Alle bilder på denne siden er tatt av Christian Jensen.

06.12.RavSkagen05.jpg (43441 byte) 06.12.Rogne05a.jpg (38152 byte) 06.13.HarvestSkagen05.jpg (41988 byte) 06.13.VeaSkagen05.jpg (48362 byte)
06.12.RavSkagen05 06.12.Rogne05a 06.13.HarvestSkagen05 06.13.VeaSkagen05
05.13.SvanaugElise05a.jpg (40057 byte) 05.23,Mogsterfjord05.jpg (41646 byte) 05.23.Vendla05.jpg (45418 byte) 05.23.VendlaSkagen05.jpg (46476 byte)
05.13.SvanaugElise05a 05.23,Mogsterfjord05 05.23.Vendla05 05.23.VendlaSkagen05
05.23.VendlaSkagen05b.jpg (49386 byte) 05.23.VendlaSkagen05c.jpg (50432 byte) 06.14.FonnesSkagen05.jpg (54917 byte) 06.14.FonnesSkagen05b.jpg (53732 byte)
05.23.VendlaSkagen05b 05.23.VendlaSkagen05c 06.14.FonnesSkagen05 06.14.FonnesSkagen05b
06.14.LigrunnSkagen05a.jpg (43821 byte) 06.14.LigrunnSkagen05b.jpg (54114 byte) 06.25.FonnesSkagen05.jpg (46429 byte) ,
06.14.LigrunnSkagen05a 06.14.LigrunnSkagen05b 06.25.FonnesSkagen05 ,

Nedenfor følger bilder av en del danske fartøy, både store og små. Også disse bildene er tatt rundt Skagen havn mens båtene er på vei til eller fra.

06.01.DKFinistere05.jpg (51273 byte) 06.19.DKSkawbank05.jpg (49409 byte) 06.16.DKSebastian05.jpg (55427 byte) 06.16.DKSebastian05b.jpg (54005 byte)
06.01.DKFinistere05 06.19.DKSkawbank05 06.16.DKSebastian05 06.16.DKSebastian05b
05.13.DKKamito05b.jpg (44244 byte) 05.13.DKKamito05.jpg (46926 byte) 06.16.DKGin05.jpg (67253 byte) 06.01.DKFlipper05.jpg (61800 byte)
05.13.DKKamito05b 05.13.DKKamito05 06.16.DKGin05 06.01.DKFlipper05
02.19.DKRuth05.jpg (48720 byte) 02.19.DKSkawbank05.jpg (45187 byte) 02.23.IsingSkagen05.jpg (55330 byte) 03.03.DKPeleusSkagen05.jpg (68854 byte)
02.19.DKRuth05 02.19.DKSkawbank05 02.23.IsingSkagen05 03.03.DKPeleusSkagen05
05.09.SkagenInnseiling05.jpg (45583 byte) 05.10.DKDiana05.jpg (54050 byte) 05.11.DKEjca05.jpg (47199 byte) 05.11.DKSletnaes05.jpg (46168 byte)
05.09.SkagenInnseiling05 05.10.DKDiana05 05.11.DKEjca05 05.11.DKSletnaes05
05.13.DKAuckland05.jpg (62335 byte) 05.13.DKAucklandSkagen05.jpg (57912 byte) 05.13.DKCally05a.jpg (63442 byte) 05.13.DKLista05.jpg (53916 byte)
05.13.DKAuckland05 05.13.DKAucklandSkagen05 05.13.DKCally05a 05.13.DKLista05.
05.31.DKBritta05.jpg (49091 byte) 06.01.DKAthene05.jpg (62912 byte) , ,
05.31.DKBritta05 06.01.DKAthene05 , ,

Så var det tid for noen svenske båter. Bildene viser; "Ginneton", "Sunnanland", "Bohuslän" og "Bristol".

05.29.SVGinneton05a.jpg (41070 byte) 05.29.SVGinneton05b.jpg (40055 byte) 06.05.SVSunnanland05a.jpg (42646 byte) 06.05.SVSunnanland05b.jpg (54122 byte)
05.29.SVGinneton05a 05.29.SVGinneton05b 06.05.SVSunnanland05a 06.05.SVSunnanland05b
06.21.SVBohuslan05.jpg (42835 byte) 06.14.SVBristol05.jpg (44641 byte) , ,
06.21.SVBohuslan05 06.14.SVBristol05 , ,

Nederst to tyske fartøy, også disse fotografert av Christian Jensen i området rundt Skagen havn.

04.01.DThomasBach05a.jpg (56479 byte) 05.02.DCtarholm05a.jpg (45626 byte) , ,
04.01.DThomasBach05a 05.02.DCtarholm05a , ,

© fiskeri.no/C.Jensen