Sildefiske og sildetokt ved Møre samt motiv fra Ålesund 2005
03.01.Hillersoey05e.jpg (51446 byte) 03.01.Hillersoey05f.jpg (51964 byte) 03.01.Hillersoey05g.jpg (55454 byte) 03.01.Hillersoey05h.jpg (51744 byte)
03.01.Hillersoey05e 03.01.Hillersoey05f 03.01.Hillersoey05g 03.01.Hillersoey05h

01.03 Her kommer de siste bildene i denne serien. Det er ikke lett å velge ut de beste bildene fra en fotoserie, og derfor er det her rikelig med bilder fra "Hillersøy" sitt kast 1. mars. 

03.01.Hillersoey05i.jpg (56758 byte) 03.01.Hillersoey05j.jpg (58406 byte) 03.01.Hillersoey05c.jpg (49101 byte) 03.01.Hillersoey05d.jpg (50197 byte)
03.01.Hillersoey05i 03.01.Hillersoey05j 03.01.Hillersoey05c 03.01.Hillersoey05d

01.03 Her vises noen av de siste bildene fra serien som omhandler sildefisket utenfor Møre. Disse fire bildene viser alle "Hillersøy" med kast 1. mars. To øvrige bilder viser "Ramoen" samt sjarken "Fiskaren".

03.01.Hillersoey05a.jpg (42857 byte) 03.01.Hillersoey05b.jpg (41249 byte) 03.01.Ramoen05.jpg (43921 byte) 03.05.SjarkFiskaren05.jpg (51183 byte)
03.01.Hillersoey05a 03.01.Hillersoey05b 03.01.Ramoen05 03.05.SjarkFiskaren05

28.02 Her vises først tre bilder fra forskningsfartøyet "Håkon Mosby" som fulgte sildas gyting sør til Mørekysten. Bildene viser garnfangst for biologiske prøver. Sist i rekken et bilde av "Trinto". Alle bilder tatt 28. februar.

02.28.HMosbySildegarn05a.jpg (63774 byte) 02.28.HMosbySildegarn05b.jpg (53983 byte) 02.28.HMosbySildegarn05c.jpg (58398 byte) 02.28.Trinto05.jpg (39785 byte)
02.28.HMosbySildegarn05a 02.28.HMosbySildegarn05b 02.28.HMosbySildegarn05c 02.28.Trinto05

27.02 Nye "Fonnes" var også på Møre, og nedenfor ser du tre bilder av båten; fotografert 27. februar. Sist i rekken et bilde av Kildin (28. februar).

02.27.Fonnes05a.jpg (45392 byte) 02.27.Fonnes05b.jpg (37915 byte) 02.27.Fonnes05c.jpg (45557 byte) 02.28.Kildin05a.jpg (41854 byte)
02.27.Fonnes05a 02.27.Fonnes05b 02.27.Fonnes05c 02.28.Kildin05a

26.02 Her ser du noen motiv fra Ålesund. Samtlige bilder er tatt 26. februar.

02.26.Alesund05a.jpg (71304 byte) 02.26.Bergstroem05.jpg (78964 byte) 02.26.EmmyDyvi05.jpg (63759 byte) 02.26.KaiAlesund05.jpg (64084 byte)
02.26.Alesund05a 02.26.Bergstroem05 02.26.EmmyDyvi05 02.26.KaiAlesund05
02.26.KaisalgAlesund05a.jpg (81558 byte) 02.26.KaisalgAlesund05b.jpg (80786 byte) 02.26.SjarkUngdom05.jpg (78525 byte) 02.26.KaisalgAlesund05c.jpg (70094 byte)
02.26.KaisalgAlesund05a 02.26.KaisalgAlesund05b 02.26.SjarkUngdom05 02.26.KaisalgAlesund05c

25.02 Her følger noen bilder fra sildefeltene vest av Møre. Selv om det er sent i sesongen, er det fremdeles noen snurpere på feltet. Først to bilder av Kystvaktfartøyet "Eigun". Deretter et bilde av "Havbjørn" som passerte, og så to bilder av "Hillersøy" med kast. De øvrige bildene viser aktiviteten rundt et kast av "Kildin".

02.25.Eigun05a.jpg (38934 byte) 02.25.Eigun05b.jpg (45386 byte) 02.25.Havbjoern05a.jpg (57526 byte) 02.25.Hillersoey05a.jpg (47914 byte)
02.25.Eigun05a 02.25.Eigun05b 02.25.Havbjoern05a 02.25.Hillersoey05a
02.25.Hillersoey05b.jpg (49334 byte) 02.25.Kildin05b.jpg (45474 byte) 02.25.Kildin05a.jpg (38713 byte) 02.25.KildinKast05d.jpg (63938 byte)
02.25.Hillersoey05b 02.25.Kildin05b 02.25.Kildin05a 02.25.KildinKast05d
02.25.Kildin05f.jpg (57944 byte) 02.25.KildinKast05a.jpg (61713 byte) 02.25.KildinKast05e.jpg (54972 byte) 02.25.KildinKast05c.jpg (58306 byte)
02.25.Kildin05f 02.25.KildinKast05a 02.25.KildinKast05e 02.25.KildinKast05c

25.02 Nedenfor ser du først et bilde fra sildefeltet og deretter et bilde av "Karu". Så følger en serie bilder fra et kast som ble noe dramatisk for "Radek". Etter kasting tok båten inn vann i baugen. Kastet måtte avbrytes, og "Hillersøy" tok inn halve nota til "Radek". Det var mange båter i nærheten, og også Kystvakten ankom og tok "Radek" på slep.

02.25.SildefeltMoere05.jpg (49289 byte) 02.25.Karu05a.jpg (47703 byte) 02.25.RadekKast05a.jpg (43891 byte) 02.25.RadekKastVansker05a.jpg (45106 byte)
02.25.SildefeltMoere05 02.25.Karu05a 02.25.RadekKast05a 02.25.RadekKastVansker05a
02.25.RadekKastVansker05b.jpg (51516 byte) 02.25.RadekKastVansker05c.jpg (53598 byte) 02.25.RadekKastVansker05d.jpg (59602 byte) 02.25.RadekKastVansker05e.jpg (62950 byte)
02.25.RadekKastVansker05b 02.25.RadekKastVansker05c 02.25.RadekKastVansker05d 02.25.RadekKastVansker05e

© fiskeri.no