Sildefisket vest av Karmøy  januar - mars 2006
03.02.Sjoeen06.jpg (41037 byte) 03.02.EiSild06a.jpg (54049 byte) 03.02.Sildesnakk06a.jpg (52497 byte) 03.02.Garngrei06b.jpg (78839 byte)
03.02.Sjoeen06 03.02.EiSild06a 03.02.Sildesnakk06a 03.02.Garngrei06b

Det er stille på Karmøyfeltet, og 2. mars hadde de fleste satset på å treffe silda i Vedavågen i nydelig og kaldt vintervær. Bare to båter kunne vise til brukbart utbytte med to-tre kasser hver. Ellers var det lite å få. Det meste ble tatt innenfor moloen der vågen var delvis islagt. Også mange fritidsfiskere startet dagen tidlig for å dra garn og høre nytt om silda; eller som silda som skulle vært der.

03.02.Garnhal06b.jpg (71285 byte) 03.02.Garnhal06a.jpg (61291 byte) 03.02.Sildesnakk06b.jpg (44651 byte) 03.02.Sildensnakk06c.jpg (44832 byte)
03.02.Garngrei06b 03.02.Garnhal06a 03.02.Sildesnakk06b 03.02.Sildensnakk06c

Det skjer ennå ikke noe på Karmøyfeltet. Flere båter har vært ute, men garna var tomme. Igjen var det "Antove" som kom til kai i Åkrehamn for å selge sild. Noen fritidsfiskere hadde også fått fine fangster i Vedavågen natt til i dag (1. mars). "Antove" hadde over 20 kasser på ni garn.

03.01.Garnsild06a.jpg (82081 byte) 03.01.Garnsild06b.jpg (90531 byte) 03.01.Garnsild06e.jpg (89432 byte) 03.02.Garngrei06a.jpg (81910 byte)
03.01.Garnsild06a 03.01.Garnsild06b 03.01.Garnsild06e 03.02.Garngrei06a
03.01.Garnsild06f.jpg (84273 byte) 03.01.Garnsild06g.jpg (87915 byte) 03.01.Garnsild06d.jpg (101944 byte)  
03.01.Garnsild06f 03.01.Garnsild06g 03.01.Garnsild06d '

På Karmøy venter man på silda, men garnbåtene som var ute i helga, mandag og i dag (tirsdag), kom til lands uten sild fra Karmøyfeltet. Den eneste som kunne legge til kai med garnsild var "Antove" som hadde fått sild i Vedavågen. I forrige uke ble det tatt dels fine garnfangster både i Vedavågen og vest av Mannes.

02.28.Antove06a.jpg (64800 byte) 02.28.Sjoeen06a.jpg (71186 byte) 02.28.Lydia06a.jpg (58727 byte)  
02.28.Antove06a 02.28.Sjoeen06a 02.28.Lydia06a '
02.28.AntoveSild06c.jpg (77755 byte) 02.28.AntoveSild06a.jpg (86873 byte) 02.28.AntoveSild06b.jpg (83015 byte)  
02.28.AntoveSild06c 02.28.AntoveSild06a 02.28.AntoveSild06b '

Her følger de første bildene fra 2006. Sildefisket vest av Karmøy startet så smått i Vedavågen i slutten av januar.

01.28.Sildegarn06a.jpg (59234 byte) 01.28.Sildegarn06c.jpg (68009 byte) 01.28.Sildegarn06d.jpg (67091 byte)  
01.28.Sildegarn06a 01.28.Sildegarn06c 01.28.Sildegarn06d '

© fiskeri.no