Hvalfangst med "Fiskebank I" og motiv fra Bjørnøya i mai 2006

Hvalfangsten er for mange et svært spennende fiske,.. eller jakt. Bildene du nå ser er tatt på "Fiskebank I" i slutten av april og frem til midten av mai av Hans Petter Tysnes. De to første bildene viser jakt helt inn i fjæresteinene ved innseilingen til Sørvær (Sørøya). Tre mann står i mastetoppen og to på styrehustaket. Fra taket manøvreres båten samtidig som man har god oversikt over hvalens kurs. Kompasset er svært viktig i jakten på hvalen. Hvalen kan foreta lange dykk, og erfaring viser at den ofte gjenopptar opprinnelig kurs under jakten. "Fiskebank I" har to kanoner - en på hekken og en i baugen. Den i baugen ser du nedenfor. Det er en vanlig Kongsberg-modell; 50 m.m.

04.29.HvalfangstJakt06a.jpg (55141 byte) 04.29.HvalfangstJakt06b.jpg (55814 byte) 05.04.HvalKompass06.jpg (63757 byte) 05.13.Hvalkanon06.jpg (43588 byte)
04.29.HvalfangstJakt06a 04.29.HvalfangstJakt06b 05.04.HvalKompass06 05.13.Hvalkanon06

På vei mot Bjørnøya fangster "Fiskebank" i nydelig vær. Bilde nr. 2 viser hvor harpuna har truffet, og for dem som kjenner det optimale treffpunktet for momentant avliving av vågehval, viser dette bildet et perfekt treff. Neste bilderekke starter med blodtapping av nyfanget hval. Deretter vises tre bilder av en finnhval som trygt kan svømme tett inn til "Fiskebank I".

05.02.Hvalfangst06a.jpg (33740 byte) 05.02.Hvalfangst06b.jpg (34610 byte) 05.02.Hvalfangst06d.jpg (34247 byte) 05.02.Hvalfangst06c.jpg (42650 byte)
05.02.Hvalfangst06a 05.02.Hvalfangst06b 05.02.Hvalfangst06d. 05.02.Hvalfangst06c
05.03.Hvalfangst06a.jpg (37728 byte) 05.04.Finnhval06.jpg (31192 byte) 05.04.Finnhval06b.jpg (68397 byte) 05.04.Finnhval06c.jpg (44550 byte)
05.03.Hvalfangst06a 05.04.Finnhval06 05.04.Finnhval06b 05.04.Finnhval06c

Nedenfor vises en del motiv, hovedsakelig hentet fra Bjørnøya. Først "Olavson" og deretter to bilder som vitner om fordums gruvedrift på øya. Fjerde bildet viser solnedgang ved "den engelske staur" ved Bjørnøya. Båten til høyre på bildet er "Kato". Neste rekke viser "Fiskebank I" og "Olavson" for anker ved Bjørnøya. Deretter ser vi Hvalrossbukta som tidligere var en viktig stasjon for hvalfangere. Båtene i bakgrunnen er "Fiskebank I" og "Kato". Bilde nr. 3 viser springere/delfiner som kappsvømmer med "Fiskebank I". Nederste rekke viser hvalkjøtt på is og leideren opp til tønna på "Fiskebank I"

05.04.OlavsonHval06.jpg (28468 byte) 05.05.Bjornoya06a.jpg (86779 byte) 05.05.Bjornoya06b.jpg (42232 byte) 05.05.Bjornoya06d.jpg (32367 byte)
05.04.OlavsonHval06 05.05.Bjornoya06a 05.05.Bjornoya06b 05.05.Bjornoya06d
05.05.Hvalfangst06.jpg (25005 byte) 05.08.Hvalrossbukta06.jpg (32577 byte) 05.09.Springere06.jpg (31484 byte) 05.12.Hvalfangst06.jpg (38962 byte)
05.05.Hvalfangst06 05.08.Hvalrossbukta06 05.09.Springere06 05.12.Hvalfangst06
05.13.Hvalkjoett06.jpg (19755 byte) 05.13.Hvalrigg06.jpg (32639 byte)
05.13.Hvalkjoett06 05.13.Hvalrigg06 ' '

Alle bilder er tatt med digitalt kamera. © fiskeri.no/H.P.Tysnes